Vasa Raićkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Dualno obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

I razred

Modul: Tehnologija pripreme za štampu    Prof. Aleksandra Ćetković

Štampa grafickih proizvoda

Podjela racunarske grafike

Tijana&Dragomir-Unos Fotografije

Unos i oblikovanje teksta

Upravljanje bojama

Uvod u PHSH

________________________________________________________

Prof. Danijela Laušević

Modul: Grafički dizajn

MODERNA UMJETNOST

Dali

https://bah.edu.rs/salvador-dali-i-njegova-najpoznatija-umetnicka-dela/

https://m.cdm.me/zabava/zanimljivosti/remek-djela-prilagodena-pandemiji/

Pikaso

https://stil.kurir.rs/lifestyle/zanimljivosti/103665/7-cinjenica-o-pablu-pikasu-tek-cete-sad-razumeti-njegova-umetnicka-dela

https://kristinavilimanovicvili.wordpress.com/2014/05/19/najpoznatija-dela/

Gaudi

https://kultivisise.rs/magicnost-gaudijeve-arhitekture/

Kuća i bašta Klod Monea

POSTIMPRESIONIZAM

Postimpresionizam

https://m.cdm.me/zabava/zanimljivosti/remek-djela-prilagodena-pandemiji

Dega, Mala balerina

Impresionizam

Ogist Roden

Klod Mone

https://srednjeskole.edukacija.rs/biografije-poznatih-licnosti/klod-mone

https://bah.edu.rs/slikar-klod-mone-neverovatne-cinjenice-o-tvorcu-impresionizma/

https://www.medias.rs/klod-mone-jedan-zivot-i-slika-po-kojoj-je-nazvan-impresionizam

Ogist Renoar

https://modernaumetnostt.wordpress.com/ogist-renoar/

 Ogist Roden

http://www.artnit.net/razglednica/item/2193-ogist-roden-mislilac.html

 

ROMANTIZAM, REALIZAM

NEOKLASICIZAM

Barok, teze i zadatak

Dijego Velaskez - Mlade plemkinje

linkovi za BZ

Velaskez - PORTRET FILIPA IV

https://youtu.be/mW_MnGEbkQw

https://youtu.be/4p05r03SBmo

https://youtu.be/fu2qQ0rMgvA 

MANIRIZAM

https://impulsportal.net/index.php/kultura/ostale-umjetnosti/8166-el-greko

_____________________________________________________________

Program: Grafički tehničar     Modul: Grafički dizajn

Prof. Danijela Stjepčević Laušević   dstjepcevicl@gmail.com

Humanizam i renesansa :  https://youtu.be/L8lzPmNb6j4

_____________________________________________________________

Program: Grafički tehničar     Modul: Grafički dizajn

Prof. Danijela Stjepčević Laušević   dstjepcevicl@gmail.com

https://m.cdm.me/kultura/remek-djelo-stamparstva-kako-je-nastao-oktoih-prva-stampana-knjiga-na-balkanu/

_____________________________________________________________

Prof. Miloš Laković

Biološki važna organska jedinjenja

Online predavanje: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1385610/532/os8-xemija-bioloski-vazna-organska-jedinjenja-masti

Estri

Online prezentacijahttps://www.shtreber.com/estri

 

Hemija Karbonilna jedinjenja I-1, I-3, I-4, I-6

Karbonilna jedinjenja (aldehidi i ketoni) I-1, I-3, I-4, I-6


 

Alkoholi I-1, I-3, I-4, I-6

https://www.shtreber.com/alkoholi

 

https://www.shtreber.com/svojstva-organskih-jedinjenja Opšta svojstva organskih jedinjenja

Hemijske reakcije ugljovodonika (I-1 GT, I-3 Tehničari modnog dizajna, I-4 Operateri, I-6 Pekari)

Hemija Alkeni-Alkini I-1(Grafički tehničari), I-3(Tehničari modnog dizajna), I-4 (Obrađivač pl. met.), I-6 (Pekari)

Hemija (Alkani) I-1(Grafički tehničari), I-3(Tehničari modnog dizajna), I-4 (Obrađivač pl. met.), I-6 (Pekari)

https://www.youtube.com/watch?v=6oLQZ2gVZsQ

https://www.youtube.com/watch?v=e1lyFTeKQ4g  

__________________________________________________________

Prof. Suzana Janković   jankovic.suzana.88@gmail.com

Modul: Grafički materijali

https://www.youtube.com/watch?v=U63NK7_Azk8 (Uticaj sastojaka ljepila na njegova svojstva)

Biomasa

22. Grafički tehnicari -I razred -Prednosti i nedostaci biomase kao ekološkog goriva

Modul: Reciklažne tehnologije

Reciklaža otpada sa sadržajem aluminijuma I-1 reciklažne tehnologije

Transport i tehnologija reciklaže metala i-1 reciklažne tehnologije GT

Reciklaža metalnog otpada I-1 reciklažne tehnologije

Reciklati I-1, Reciklažne tehnologije, GT

Gradjevinski otpad I-1, Reciklažne tehnologije, GT

Sistem pravilnog sakupljanja otpada za tretman kompostiranja I-1 reciklažne tehnologije

Faktori koji utiču na kompostiranje -I-1 Reciklažne tehnologije, GT

Kompostiranje -I-1 Reciklažne tehnologije, GT

Linija za proizvodnju drvnih briketa I-1 Reciklažne tehnologije

____________________________________________tp1-jpg

Grafički Procesi_slajdovi_BL

Mnpwk100507ttplate - jpg

Osnovi graficke proizvodnje 1

ZlatniREZ

 

II razred

Prof. Ozana Brković

Modul: Grafički dizajn

ISTORIJA PLAKATA

Plakat, osnovi pojmovi

_________________________________________________

Prof. Stanojka Zeković

Modul: Grafičke mašine i aparati

Pogonski sistemi

Ciljevi automatizacije

Automatizacija procesa u tehnološkim sistemima

Tehnološki sistemi

Programski jezici

Operativni sistemi

Osnovni pojmovi o informatici

Vrste sistema automatskog upravljanja

Za domaći iz Grafičkih mašina i aparata

Sistemi automatskog upravljanja II-2

Automatsko upravljanje(Grafički tehničar II2)

Pitanja iz Grafičkih mašina i aparata(II2)

Pitanja za vježbu(II2)

Rezime

Analiza prostoperiodičnih funkcija

Obrtni vektor(Grafički tehničar)

Definicija pojma prednjačenja I kašnjenja naizmjenične veličine

Prostoperiodična veličina(1)

__________________________________________________

Prof. Aleksandra Babović

Modul: Ekologija i zaštita životne sredine

https://www.slideshare.net/enchi88/zagadjivanje-i-zatita-zemljita?next_slideshow=1    (Zagađenje zemljišta)

https://www.youtube.com/watch?v=jaA2GfvV3gk

https://www.youtube.com/watch?v=-540k9slbyU&feature=youtu.be

______________________________________________________________

Prof. Dijana Janić

Grafički tehničar II-2
Predmet: Grafički materijali

 

_________________________________________________________

Modul: Tehnologija pripreme za štampu    Prof. Aleksandra Ćetković

boje-1

modeli boja BN

obrada slike, selekcije, maske

Podjela racunarske grafike Asanin tijana

predavanjagrafika

primenaracunaraugrafici-prezentacija

Rasterska grafika

rasterska_grafika

Rezolucija i kako se izboriti sa njom

SNIMANJE-DOKUMENATA-U-RAZLICITIM-FORMATIMA-ti.ta.dr.2

Tijana&Dragomir-Unos Fotografije

Uputstvo Photoshop CS

uvod u PHSH

vektorska_grafika-1

Vje×be iz reprofotografije

_________________________________________________________

Predmet: Zaštita prirode i životne sredine

Prof. Tamara Mišurović

Zaštićene biljne i životinjske vrste Crne Gore

_________________________________________________________

Modul Grafičke mašine i aparati  II-2

Prof. Stanojka Zeković   zekovici@t-com.me

Naizmjenične struje

_________________________________________________________

Doradne masine

 

III razred     

Prof. Aleksandra Ćetković       Modul:Tehnologija štampe

Jednobojna ofset mašina (prez. sa glasom)

 

Modul:Tehnologija priptreme za štampu

Istorija pisma

Dizajn-I_dio

DTP Vodic_NEWPRESS

InDesign CS3 uputstvo za rad

tipografija (1)

tipografija za treci

Tipografski recnik

Uputstvo FINAL

uputstvo indesign

US - Osnovi grafickog dizajna - Praktikum

 

Modul: Tehnologija štampe

Digiii

Digitalna-Štampa

DTP Vodic_NEWPRESS

Jednobojna ofset mašina (1)

KEMOLIT ploce

Rucna-monta×a-tabaka Nikola Petric

Zadatak jednobojna ofset mašina

 

Slike za jednobojnu ofset mašinu

___________________________________________________

Prof. Ozana Brković

Modul: Vizuelne komunikacije

Duboka stampa BAKROPIS

Jednostavne graficke tehnike FROTAZ

____________________________________________________

Prof. Suzana Janković

Modul: Grafički materijali

Priprema sirovina za vulkanizovanje III-3 graficki materijali

Proizvodnja gume -vukaniziziranje -III-3 grafički materijali

Sintetički kaučuk III-3 grafički materijali

Prirodni kaučuk III-3 grafički materijali GT

Elastomeri III-3 grafički materijali GT

Materijali za digitalnu štampu III-3 grafički materijali GT

Digitalna štampa:

https://www.youtube.com/watch?v=csXa5YubGD0&feature=youtu.be

Termoplastična i termoreaktivna ljepila III-3 grafički materijali

Ljepila dobijena rastavranjem sintetickih polimera u vodi i OR -III-3 grafički materijali

Ljepila dobijena rastvaranjem prirodnih polimera u vodi

Ljepila u grafičkoj industriji

Grafički tehničar - III-3 specifična i mehanička adhezija

Grafički tehničar - III-3 primarne i sekundarne veze kod specificne adhezije

_________________________________________________________

Slojevi u Photoshop (1)

 

IV razred

Prof. Ozana Brković

Modul: Vizuelne komunikacije

Fotografski Zanrovi - Pejzaz

Fotografski Zanrovi - Portret

Otkrica i tehnoloski razvoj fotografije

POČECI MODERNOG DOBA FOTOGRAFIJE

__________________________

 

Masine za digitalnu stampu 1

 

 

*Materijali su sastavljeni u skladu sa nastavnim planom Obrazovnih programa iz ovog područja rada, koristeći preporučenu literaturu. Dio materijala, koji odgovara sadržaju plana, preuzet je i selektovan sa interneta, uz naznaku autora.

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram