Vasa Raičkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola   >
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

Od 2016. godine naša škola bila je, biće i  dalje, dio međunarodnog projekta Eko-škola, u okviru kojeg se realizuje veliki broj aktivnosti – akcija i obilježavanja važnih ekoloških datuma. 

            Na Dan ekološke države Crne Gore, 21. septembra 2018. godine u Eko zgradi UN-a u Podgorici, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori uprilčena je Prva dodjela nagrade Zelena zastava i sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole. Nagradu Zelena zastava i sertifikat o stečenom statusu međunarodne Eko-škole dobila je i naša škola.

 

Međunarodni projekat Eko škola

Eko odbor :

Uprava škole

- Direktorica Ljeposava Vuksanović

- Organizator praktične nastave Vesko Mihailović

Eko-koordinator

-          Aleksandra Babović

Pedagog -  Biljana Terzić

Tim za ekološke projekte

-          Aleksandra Babović

-          Biljana Kljajić

-          Anja Jovović

-          Sandra Kovačević

-          Dejan Milunović

-          Aleksandra Ćetković

-          Jelena Kotlaja

-          Tamara Mišurović

-          Milena Vujović

Sekcije: (po jedan predstavnik)

-           Sekcija za reciklažu

-          Ekološka sekcija

-          Svijet hortikulture

-          Foto sekcija

-          Grafička sekcija

Biciklistički klub Velesiped

Iz  lokalne zajednice

-          Rasadnik Jovović

-          Zavod za metrologiju

-          NVO Forum MNE

-          Dragan Rudan- proizvođač cvijeća

 

Predstavnik savjeta roditelja

-          Kastratović Dejan

Učenici:

- Šćepanović Marica III1 (Kićović Tijana)

- Sijarić Adelisa III2

- Kojić  Amina III6

- Stjepanović Jelena IV1 ( Marija

- Stantić Andrijana IV2 (Lucija Drenovac)

- Lazarević Nataša IV4

- Elda Fetić II1 ( Tomović Andrijana)

- Stela Građević I4

- Indira Muhović III4

- Ivana Drašković III2

- Cikotić Elsan II5

- Marija Špadijer II2

- Suzana Radević II7 (Uković Adelisa)

- Žarković Nemanja I1

- Orašković Anastasija I2

- Đorđević Teodora II6

- Novaković Aleksandra I6

- Anastasija Savović I8

- Lidija Tadić II3

Dan Eko-škole - 22. april - Dan planete  Zemlje;

Cilj Eko- škole:

  • Stvaranje  i njegovanje ekološke svijesti, ekološkog ponašanja.
  • Formiranje ekološkog načina mišljenja.
  • Podsticanje  učnika da doprinosu očuvanju I zaštiti prirodne sredine.
  • Širenje ekološkog ponašanja na vršnjake , porodicu, lokalnu zajednicu…

Teme:

-          Otpad

-          Klimatske promjene

-          Energija

-          Stanovništvo – zdravlje i blagostanje;

-          Školski vrtovi -bašte

-          Biodiverzitet

-          Voda

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram