JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Pedagog škole

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Upis

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

lanirani broj učenika koji će biti upisan školske 2012/2013 godine:
 

Hemijsko-tehnološki tehničar / Hemijski laborant  

(15+15 učenika)

Grafički tehničar 

 (30 učenika)

Konfekcijski tehničar 

(30 učenika)

Prehrambeni tehničar  

(30 učenika)

Tehničar industrije aluminijuma  

(30 učenika)

Frizer 

 (30 učenika)

Obrađivač plemenitih metala / Izrađivač hemijskih proizvoda

 (15+15 učenika)

  ________________________________________________

OPŠTI USLOVI
 

Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.


Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na Konkurs. Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama (»Službeni list RCG«, br. 55/03) kandidati za upis su oslobođeni od plaćanja administrativne takse;

2. Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole;

3. Izvod iz matične knjige rođenih. 

 

Izvođenje nastave

Nastava se izvodi kabinetski.

 

Smjene i termini smjena u kojima škola radi  

Škola radi u dvije smjene i to:

I smjena: od 7:00 do 13:00 h

II smjena: od 13:10 do 19:10 h

 

Opremljenost – učionice (broj i ukupna površina), kompjuterska učionica, bibliote­ka, sporska sala, itd.

 

Ukupna površina škole je 2000 m2.

U glavnoj zgradi: 7 učionica, kabinet fizike, kompjuterska učionica,

kon­fekcijska radionica, frizerski salon, biblioteka, kabinet za fizičko,

atrijum za sportske aktivnosti.

 

Zgrada laboratorije: 3 laboratorije, 5 kabineta, 1 radionica, mljekara,

mini - pekara, pripremna laboratorija, radionica za obradu plemenitih metala

 

 

Strani jezici koji se izučavaju u školi:

Engleski i Ruski jezik.

 

Praktična nastava – gdje i kako se izvodi:

U školi i privrednim organizacijama.

 

Vannastavne aktivnosti – sekcije, dodatna nastava, itd.:

 Računarska, ekološka, grafička, literarno - recitatorska, sportska sekcija, izleti, posjetesajmovima, raznim institucijama, organizacijama...

Kontakt forma

 
 

Facebook stranica

 

Stručni ispit

 

Youtube kanal

 
Učenje engleskog jezika
 
Školski portal

 
Izvodi "Znanje je moć" RTCG1

Đaci generacije
 
Sport u školi
 

Hemijske laboratorije

Hemija