JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

 
    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

   

Područje rada: geologija,rudarstvo, metalurgija

 

Obrazovni profili:

Tehničar metalurgije            IV stepen

Tehničar industrije aluminijuma

                                        IV stepen

Obrađivač plemenitih metala                              III stepen

     Učenici se osposobljavaju za rad u industriji dobijanja aluminijuma i prerade metala ( izrade metalnih proizvoda ) kao i u industriji plemenitih metala ( izrada nakita..)

     Praktični dio nastave izvodi se u pogonima Kombinata aluminijuma Podgorica, školskim uslovima i u saradnji sa MTF-om.

 

Učenici dobijaju znanja o ponašanju metalnih materijala i načinu kako se metalurgija, koja uključuje dizajniranje, izradu, karakterizaciju i selekciju metalnih materijala, njihovu upotrebu i razvoj, primjenjuje na poboljšanje uslova svakodnevnog života i rada ljudi koji na svakom koraku zavise od inžinjeringa metalnih materijala.
Tipični poslovi na kojima tehničari metalurgije danas rade, vezani su za učestvovanje u projektovanju novih materijala, njihovu selekciju, analizu oštećenja i unapređenje proizvodnih procesa.


Obrađivač plemenitih metala
Prema vlastitom dizajnu izrađuje nakit, dekorativne i upotrebne predmete, u obojenim metalima, srebru i emajlu. U radu se koristi tradicionalnim (ručnim) i/ili savremenim (smašinskim) načinima obrade metala.
Za obavljanje navedenih poslova važna je kreativnost, strpljivost i koncentracija, istančan osjećaj za oblike i boje, talent za crtanje, modelovanje i oblikovanje, razvijena fina motorika. Učenici rade u okruženju radionice. Posao nije fizički naporan ali pažnja je usmjerena na detalje i preciznost u radu. Oprez je u radu nužan zbog učestale upotrebe raznih alata.

 

__________________________________________________

Konkurs Microsofta Crna Gora i Zavoda za školstvo Crne Gore u cilju promovisanja informatičke tehnologije kao savremenog nastavnog sredstva.

Predstavljamo izvode iz rada Veska Mihailovića, Dragane Danilović i Danila MugošeIzrada nakita i suvenira od metala“.

Opis rada:

 Prema nastavnom sadržaju predmeta Praktična nastava učenici, primjenjujući tehnologije izrade nakita od žice i lima, izrađuju komade nakita i suvenira od metala.

U toku 11 časova praktične nastave, koliko je trajao ovaj projekat, učenici posmatraju aktuelna dizajnerska rješenja komada nakita i suvenira a zatim, primjenjujući računarske programe, sami dizajniraju i izrađuju te proizvode tehnikama izrade nakita koje primjenjuju u školskoj radionici.

Cilj je da se učenici upute na pravilno korišćenje interneta kao izvora u kome se može naći mnoštvo korisnih informacija. Početna faza u ovom tehnološkom postupku je dizajnersko rješenje. Navođenje učenika na korišćenje posebnih programa za crtanje i dizajniranje afirmiše upotrebu ICT alata kao korisnog pomagala za ispoljavanje učeničke kreativnosti. Počinje se od jednostavnijih programa (Paint, kao dobrog početničkog programa za učenje za precizan rad sa mišem i korišćenje osnovnih grafičkih alata) do kasnijeg uvođenja specijalizovanih juvelirskih programa (JewelCAD i sl.) Akcenat u ovom projektu je i na tome da učenici razumiju međusobni odnos dizajna i tehnologije kao i da analiziraju mogućnost sprovođenja dizajnerskih rješenja. Ipak, od ne manjeg značaja je i kasnije pravilno sprovođenje tehnologije izrade nakita od žice i lima koristeći alate i opremu u školskoj radionici. Žele se postići i socijalizacijski ciljevi (sticanje pozitivne orjentacije prema zanimanju i sl.) kao i, kroz grupni rad, socijalizacija, kohezivnost i dr.

Rezultati / Uticaj

Povećanje nivoa korišćenja savremenih tehnologija u nastavi.

 

Vaša uloga kao pokretača promjena u projektu

Učenici se usmjeravaju da koriste različite izvore znanja, uočavaju svrhu učenja nastavnog predmeta i njegove primjene u životu.

Prilozi - hiperlinkovi na web strane

http://www.youtube.com/watch?v=2GoKGWkk1kQ

http://www.youtube.com/watch?v=YqkPZM1XJfg&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=HoQRjZArj3s

 

Rukovođenje Projektom

Projekat je trajao 11 časova.

Na prvom času učenici su odgledali prezentaciju kolekcije nakita u Moskovskom kulturnom centru. Prezentaciju je održala kolekcionar nakita i poludragog kamenja Jelena Šumilina. Na drugom času učenici su analizirali viđeno i diskutovali o mogućnostima izrade sličnih dizajnerskih rješenja u našoj radionici. Času su prisustovali učenici prvog, drugog i trećeg razreda.

Na trećem času na youtubu prate filmove o izradi nakita.

Na 4. i 5. času učenici, kristeći računarske programe, dizajniraju nakit.

U školskoj radionici od 6. do 11. časa učenici primjenjujući tehnologije izrade nakita od žice i lima pretvaraju ideje u djelo. Rade po grupama.

Na kraju svaka grupa predstavlja svoje radove i analizira kompletan postupak.

 

 

Kontekst tehnologije

U okviru projekta korišćeni su sledeći ICT alati:

U okviru prva 2 časa korišćen je Windows Picture and Fax Viwer tj. Slide Show sa fotografijama kolekcije nakita

Na času br.3 kroz pristup Internetu na www.youtube.com odgledani su filmovi o izradi nakita. Učenici su upućeni na korišćenje Youtube downloder-a kako bi downloadovali filmove koje žele i tako bili u prilici da ih pogledaju i onda kada nemaju konekciju na internet. Korišćen je Internet Explorer 8.

Na časovima 4 i 5 učenicima je prikazana PowerPoint prezentacija sa uputstvima o radu na času. Nakon toga učenici su koristili programe MS Paint i Jewelcad kako bi napravili crteže budućih proizvoda. Crteži su odštampani na mrežnom štampaču.

ICT alati hardware, software

Internet explorer, Microsoft Word, MS Paint, JewelCAD

Didaktički koncepti

Teži se da učenik, znajući mogućnosti koje pruža oprema i alati u školskoj radionici a koristeći računarske programe, kreira skice proizvoda koje će izrađivati u školskoj radionici. Nivo korišćenja softverskih alata je prilagođen osobinama učenika

    

Kontekst nastavnog programa projekta

U okviru teme Oblici prerade plemenitih metala ciljevi su da učenik razlikuje osnovne operacije pri obradi plemenitih metala, određuje potreban oblik prerade i razlikuje faze prerade da razlikuje prirodno i vještačko drago kamenje.

U okviru teme Dizajn cilj je da razlikuje elemente dizajna i njihov uticaj na strukturu i poruku koje nosi umjetničko djelo, da analizira sprovođenje dizajnerskih rješenja i da obrazlaže dizajnerske mogućnosti koje nude nove tehnologije.

U okviru teme Proizvodnja nakita cilj je da učenik pravilno primjenjuje tehnologiju izrade nakita od žice i lima.

 

______________________________________________________

U subotu, 8. maja 2010. godine, učenici obrazovnog profila Obrađivač plemenitih metala učestvovali na 7. sajmu suvenira odžanom u Hotelu Tara u Bečićima.

Nastup na 7. sajmu suvenira, koji se tradicionalno održava u hotelu Tara u Bečićima, opravdao je očekivanja učenika i profesora. Učenici sva tri razreda, i ove godine, izložili su svoje radove – nakit od žice i perli i suvenire od metala. Njihovi radovi izazvali su interesovanje, kako medija, tako i posjetilaca sajma.

Učenici Sadea Beriša, Raković Jovana, Korać Snežana, Rakočević Danijela, Kukuljac Mejrema i Stojanović Marija strpljivo su razgovarali sa posjetiocima, prenoseći im svoja iskustva pri stvaranju ovih komada nakita i suvenira.

_________________________________________________________

 

Odjeljenje III-6   ---  Obrađivač plemenitih metala

 

 

 

Odjeljenje IV-4  - tehničari metalurgije u posjeti Metalurško-trhnološkom fakultetu

 

 

 

Kontakt forma

 
 

Facebook stranica

 

Stručni ispit

 

Youtube kanal

 
Učenje engleskog jezika
 
Školski portal

 
Izvodi "Znanje je moć" RTCG1

Đaci generacije
 
Sport u školi
 

Hemijske laboratorije

Hemija