Dobro došli na sajt Srednje stručne škole "Spasoje Raspopović" iz Podgorice
Naslovna Hemija Metalurgija Grafičarstvo Poljoprivreda Tekstilstvo Lične usluge

O školi

Portfolio nastavnika

 

FOTO GALERIJA

 

Predstavljamo vam...

 

Nagrade, priznanja...

 

Literarna strana

 

Školski list "Stručnjak" novi broj

Linkovi

O Podgorici...

Informacije o upisu za školsku 2011/2012.

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima     17. jun 2011.

Uručene nagrade najboljim učenicima     18. jun 2010.

Uručene nagrade najboljim učenicima    19. jun 2009.

Uručene nagrade najboljim učenicima    23. jun 2008.

U pripremi...

 

Ljeposava Vuksanović - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Biljana Terzić - LEARN e-portfolio training and benchmarking worksho

 

Danilo Mugoša - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Milica Stošić - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Dragana Danilović - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Aleksandra Ćetković - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Vinka Milošević- LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

Vesko Mihailović - LEARN e-portfolio training and benchmarking workshop

 

 

Programi obuke - seminari:

Ljeposava Vuksanović

Savremene tehnike nastave VET Podgorica 17-23.03.03.

Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih CSO  Igalo  06-08-05.04.

Mjesto i uloga praktične nastave u novim nastavnim planovima CSO  Pg 22.04.04.

Moderna pedagogija u nastavi i učenju, ubrzano učenje sa učenikom u centru nastave CSO H.Novi  17-21.05.04  04.-06.06.04.

Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih CSO H.Novi  17-19.05.

Kako uče odrasli uloga nastavnika i vođenje učenika CSO Cetinje  27-30.06.05.

Mirovno i interkulturno obrazovanje CSO Pg 02-04.10.05.

Uloga nastavnika kod učenja sa učenikom u centru rada i stilovi učenja CSO  Pg 05.11.05.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

Obuka radnih grupa za izradu kataloga znanja i obrazovnih programa za mlade i Programa obuke za odrasle Kolasin CSO 18-20.03.03.

Nova pedagogija-principi i praksa model nastave i učenja sa učenikom u centru CSO 04.-05.02.05.

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO Igalo Berane  13-15.09.04  20-21.05.05.

Izrada udzbenika u stručnom obrazovanju  Kotor CSO  19-21.03.04.  16-18.04.04.

Okvir nacionalnih kvalifikacija u CG  ZZZ Pg 28.10.04.  11-12.04.05.

Uloga direktora u stručnom razvoju nastavnika CSO Pg  19.04.05.

Ispit u zanatstvu ZZZ Pg 23-24.05.05.

 

Đorđina Markuš

Savremene tehnike nastave VET Podgorica 17-23.03.03.

Analiza potreba za obrazovanjem i osposobljavanjem ZZZ Bečići 09-11.11.03.

Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih CSO  Igalo  06-08-05.04.

Mjesto i uloga praktične nastave u novim nastavnim planovima CSO  Pg 22.04.04.

Moderna pedagogija u nastavi i učenju, ubrzano učenje sa učenikom u centru nastave CSO H.Novi  17-21.05.04  04.-06.06.04.

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO  Pg 18-19.02.05.

Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih CSO H.Novi  17-19.05.

Kako uče odrasli uloga nastavnika i vođenje učenika CSO Cetinje  27-30.06.05.

Mirovno i interkulturno obrazovanje CSO Pg 02-04.10.05.

Uloga nastavnika kod učenja sa učenikom u centru rada i stilovi učenja CSO  Pg 05.11.05.

Nova pedagogij principi i praksa ubrzano učenje model nastave i učenja sa učenikom u centru CSO  Berane 08-09.04.05.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Bar 17-18.02.06.

 

Biljana Terzić

Profesionalni razvoj (kursevi, seminari, studijske posjete):

 • Seminar : „Obrazovanje za ljudska prava“ – Kotor 1999.

BG Centar za ljudska prava, Kultur kontakt Austrija, PG Centar za demokratiju i

ljudska prava

 • Seminar : Edukativni seminar o bolestima zavisnosti (alkoholizam, narkomanija i druge zavisnosti) Društvo protiv alkoholizma, nikotinizma i narkomanije H.Novi 20. maj 2000. god.

 • Seminar: INTERNET WORKSHOP (Dadalos) „UNESKO SERVER OBRAZOVANJA“ – „Građansko obrazovanje za nastavnike u C.G. – inform. eduk. karaktera vid internet“

2. jun 2002. god.

 • Seminar : Edukativni seminar - Edukacija kadrova za rehabilitaciju zavisnika od droga i alkohola“ – Klub trezvenosti PG – 17. 02. 2004. god.

 • Seminar: „Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od droga i alkohola sa zvanjem edukatora“ – Opština PG i Klub trezvenosti PG – 4., 5., 6. mart 2004.

 • Seminar: „Realizacija obrazovnih programa“ – CSO, Privredna komora, 21. april 2004. godine

 • Seminar: „Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih“ – Igalo, 6.-7. maj 2004. god.

 • Seminar: „Nove metode u nastavi“ – CSO, Hotel „Igalo“ 7.-9. maj 2004. godine

 • Seminar: „ Radionica za trenere, trenere trenera i nastavnike posvećena modernoj pedagogiji“ – HN, 17.-21. maj 2004. godine (David Oldroyd – ETF savjetnik)

 • Seminar: „ Moderna pedagogija u nastavi i učenju“, Hotel „Plaža“, HN – 4. – 6. jun 2004. god.

 • Seminar: „ Radionica o novoj pedagogiji dio II“ – 13. – 15. septembar 2004. god., Hotel „Igalo“  (David Oldroyd – ETF savjetnik)

 • Seminar:  Nastavak seminara za obuku nastavnika , Privredna komora PG, CSO i Projekat VET 2004 , 21. januar 2005. god.

 • Seminar:  „Nova pedagogija – principi i praksa, ubrzano učenje, model nastave i učenje sa učenikom u centru“ – 4. 02. 2005. god.

 • Radionica „Nova pedagogija – problemsko učenje i kreativno rješavanje problema“ – 18., 19. 03. 2005. god.

 • Seminar: : „Savremeni didaktički pristup u obrazovanju odraslih“ – Miomir Despotović i Katarina popović, HN – 17.-19. jun 2005. god.

 • Seminar:  „ Kako uče odrasli i kako ih motivisati na učenje“ Ema Perme i „Uloga nastavnika i vođenje učenika“ Justina Erčulj – Cetinje – 27., 28., 29., 30. jun 2005. god.

 • Seminar: „Realizacija obrazovnih programa“ – CSO, Privredna komora, 9. septembar 2005. god.  

 • Seminar: „Realizacija obrazovnih programa“ – CSO, Privredna komora, 22. septembar 2005. god.         

 • Seminar: „ Mirovno i interkulturno obrazovanje“ PG     Miomir Despotović i Katarina popović, 2., 3., 4. oktobar 2005. god.

 • Seminar: „Upravljanje projektom“ – Centar za razvoj NVO i Projekat vet 2004 – 17.-19. novembar 2005. i 24. – 26. novembar 2005. god.

 • Seminar: „Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja“ – Građevinska škola, 23.i  24. decembar 2005. god.

 • Seminar: Obuka trenera nastavnika od strane Pedagoškog Centra CG u saradnji sa Filozofskim fakultetom NK, dr Saša Milić, Budva, 28., 29., 30., 31.januar  i 1. februar 2006. god.

 • Seminar: Trening za trenere - Pedagoški Centar CG u saradnji sa Filozofskim fakultetom NK, dr Saša Milić, Budva, 10. 03. 2006. god.

 • Program obuke za trenere trenera, na temu „Interaktivna obuka – program za trenere trenera“, u organizaciji Zavoda za školstvo, 7 – 11. maj 2007. godine

 • Seminar: „Razvoj kritičkog mišljenja“

 • Seminar : CARE International, North-West Balkans (CŽL), „Senzibilisanje prosvjetnih radnika u prevenciji i prepoznavanju žrtava trgovine ljudima“, 2. 06. 2008. god.

Trenersko iskustvo (programi, broj trenerskih dana/sati):

 • Moderna pedagogija I 1,5 dan

 • Moderna pedagogija I 1,5 dan

 • Moderna pedagogija II Učenje sa učenikom u centru nastave  i učenja   1,5 dan

 • Kooperativno učenje i kreativno rješavanje problema    1,5 dan

 • Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja       1,5 dan

 • Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja  - koordinator         1,5 dan

Na međunarodnom nivou:

 • Konferencija ETF , član crnogorkog tima, „ Razvoj i širenje dobre prakse u srednjem stručnom obrazovanju nastavnika i usavršavanje trenera za Zapadni Balkan“ – PG, 10., 11., 12. novembar 2005. god.

 • Konferencija ETF , član crnogorkog tima: CONFERENCE OF THE ETF VET TEACHER AND TRAINER NETWORK IN SOUTH EASTERN EUROPE VET Teachers as Professionals and Stakeholders in VET Reform, Belgrade, 14-16 September, 2006

Angažmani u obrazovnoj reformi:

 • Komisija – Izrada upitnika za škole sa ciljem sagledavanja potrebe za uključivanjem Crne Gore u reformu obrazovanja (M. Nuculović, Đoko Polović...)

 • Recenzija udžbenika „Muzika“ – 24. avgust 2004. god.

 • Učešće u izradi Vodiča za trenere nastavnika stručnog obrazovanja za obuku u «Novoj pedagogiji» (David Oldroyd, međunarodni ekspert, obrazovni konsultant)

 • Komisija za uređenje sadržaja odjeljenjske knjige, upisnica, dodatka za praktičnu nastavu... – srednje stručno obrazovanje – februar 2005. god.

 • Komisija za uređenje sadržaja svjedočanstava, diploma (sr.str.obraz.) – februar 2007.

 • Komisija: Izrada metodologije za internu i eksternu evaluaciju u stručnom obrazovanju (Priručnik za samoevaluaciju) uža grupa– VET 2004 i CSO , od 9. marta 2005. do 16. decembra 2005. intenzivno i nekoliko sastanaka u februaru 2006. god.

 • Radna grupa za izradu dokumenta „Polazne osnove programa rada stručnih saradnika u školi i vrtiću“, PG Zavod za školstvo, 9. mart 2006. god.. Pred.Aktiva Zorica Minić

 • Razmjena iskustava i priprema saradnje sa slovenačkim ekspertom Justinom Erčulj, u vezi sa stručnim usavršavanjem nastavnika – 16. april 2005. god.

 • Član Radne grupe za izradu projekta „Stručno usavršavanje nastavnika u Crnoj Gori“ – 13. 04. 2006.

 • 2005/06. školske godine angažovana od strane CSO, uz saglasnost Ministarstva, kao koordinator za realizaciju aktivnosti na uspostavljanju Centra za razvoj ljudskih resursa u stručnom obrazovanju, u okviru čega sam realizovala  set aktivnosti...

 • Program obuke za trenere trenera, u organizaciji Zavoda za školstvo, 7 – 11. maj 2007. godine

 

Senka Petrović

Radionica: SAVREMENI DIDAKTIČKI PRISTUP U OBRAZOVANJU ODRASLIH, Hotel Igalo, Igalo, 06.05 - 08.05.2004.,Hotel “Plaža”, Herceg Novi 16.-19.05.2005.

Učesnik

Radionica:”Nova pedagogija – principi I praksa, ubrzano učenje, model nastave I učenje sa učenikom u centru”, Hotel Plaža, Herceg Novi, 16.05 - 21.05.2004.

Učesnik

Radionica: Nova pedagogija – principi I praksa, ubrzano učenje, model nastave I učenje sa učenikom u centru”, hotel Plaža, Herceg Novi, 11.06. – 13.06.2004.

Trener

 Radionica: « Nova pedagogija – problemsko učenje i kreativno rešavanje problema: ključne vještine za sveživotno učenje», hotel «Igalo», Igalo, 13.09.-15.09.2004.

Učesnik

Radionica: Nova pedagogija – principi I praksa, ubrzano učenje, model nastave I učenje sa učenikom u centru” Berane

 04.02.- 05.02.2005.

Trener

Radionica: ”Problemsko i kreativno rešavanje problema Berane

Mart 2005.god

Trener

Radionica: ”Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Cetinje

27-30 jun 2005.god.

Učesnik

Radionica: “ Mirovno I interkulturno obrazovanje”

02-04 oktobar 2005.god.

Učesnik

Radionica: “ Upravljanje projektima”  Podgorica

Novembar 2006.god.

Učesnik

Milica Stošić

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO  Pg 18-19.02.05.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

Standardi zanimanja kao osnov za izradu obrazovnog programa:obrazovni program struktura katalozi znanja ciljevi. Analiza strukture kataloga znanja izrada godišnjeg plana.CSO Pg 21.04.04.

Planiranje vaspitno obrazovnog rada Obrazovni programi CSO Pg 25.08.04.

Preispitivanje polaznih osnova za obnovu nastavnih planova-modularizacija obrazovnih programa Pg VET 17-23.12.05.

Priprema materijala i udzbenika za odrasle sa elementima samostalnog učenjaPg VET 9.3.05.

 

Vinka Milošević

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Biljana Janković

Standardi zanimanja kao osnov za izradu obrazovnog programa:obrazovni program struktura katalozi znanja ciljevi. Analiza strukture kataloga znanja izrada godišnjeg plana.CSO Pg 21.04.04.

Planiranje vaspitno obrazovnog rada Obrazovni programi CSO Pg 25.08.04.

 

Vera Ramović

Savremene tehnike nastave VET Podgorica 17-23.03.03.

Planiranje vaspitno obrazovnog rada Obrazovni programi CSO Pg 25.08.04.

 

Danilo Mugoša

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO  Pg 18-19.02.05.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

Kako odrasli uče VET Pg 15-16.03.05.

Metode rada u obrazovanju odraslih Cetinje VET 29-30.06.05.  4i5.10.05.

Komunikacija u obrazovanju odraslih Pg VET 16-18.10.05.

 

Danijela Laušević

-Radionica „Obuka radnih grupa za izradu kataloga znanja i obrazovnih programa za mlade i programa za odrasle“

Kolašin 18.09 – 20.09 2003.

-„Seminar o izradi nastavnih planova i programa“

Budva  4.12 -5.09 2003.

-„Moderna pedagogija u nastavi i učenju“

Herceg Novi 11.06 – 13.06. 2004.

-„Strategija rada u građanskom obrazovanju i obrazovanju o ljudskim pravima“

Budva 16.02 – 17.02. 2004.

-„Nova pedagogija – problemsko učenje i kreativno rijesavanje problema“

18.03 -19.03 2005.

 

Todorović Katarina

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Zagorka Ivanović

15. decembar 2002. godine

-         Organizaciono upustvo za rad komisija za područja rada za izradu obrazovnih programa u stručnom obrazovanju.

17 – 21. mart 2003. godine

-          Vještina samousmjerenog učenja

27. mart 2003.godine

-         Izrada obrazovnih programa u stručnom obrazovanju 

18 – 20. Septembar 2003. godine

-           Obuka radnih grupa za izradu kataloga znanja i obrazovanja za mlade i program obuke za odrasle.

20.novembar 2003. godine

-           Komisija za izradu nastavnih planova i nastavnih programa i predmetnih komisija u području rada – lične usluge.

10.februar 2004.godine

-         Upoznavanje poslodavaca sa dualnim oblikom obrazovanja

17 – 20.februar 2004. godine

-           Koncept dualnog sistema obrazovanja u Crnoj Gori. Dualni sistem obrazovanja u Njemačkoj i njihova iskustva.  

29 – 31. mart 2004. Godine

-         Model – pokušaj dualnog obrazovanja u  Bugarskoj

21.april 2004. godine

-         Reforma stručnog obrazovanja u Crnoj Gori- nova konceptualna rješenja.

22.april 2004.godine

-         Mjesto i uloga praktične nastave u novim nastavnim planovima sturčnog obrazovanja i ispiti na kraju pojedinih nivoa obrazovanja.

26 -29.april 2004.godine

-         Stručni seminar za poslodavce – dualni oblik obrazovanja

28 – 30 maj 2004. Godine

-         Moderna pedagogija u nastavi i učenju

25 avgust 2004.godine

-         Planiranje vaspitno-obrazovnog rada

18 – 19.mart 2005. godine

-         »Nova Pedagogija« - problematsko učenje i kreativno rješavanje problema.

23 – 24.maj 2005.godine

-         Dualni oblik obrazovanja

-         Workshop – »Ispitni sistem u zanatstvu«

19 – 21. septembar 2005.godine

-         Obuka i polaganje majstorskog ispita PILOTEXAM CERTIFIKATE

23 – 24. decembar 2005. godine

-         Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja

01 – 03. maj 2006.godine

Seminar i takmičenje mladih frizera sa Balkana

 

Senka Savović

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Danilović Dragana

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Milunika Joković

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

Standardi zanimanja kao osnov za izradu obrazovnog programa:obrazovni program struktura katalozi znanja ciljevi. Analiza strukture kataloga znanja izrada godišnjeg plana.CSO Pg 21.04.04.

 

Lidija Kujačić

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO  Pg 18-19.02.05.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Desanka Stešević

Savremene tehnike nastave VET Podgorica 17-23.03.03.

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

Obuka radnih grupa za izradu kataloga znanja i obrazovnih programa za mlade i Programa obuke za odrasle Kolasin CSO 18-20.03.03.

 

Banović Branka

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Vukićević Snežana

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Milanka Vukčević

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Dragana Pavlićević

Nova pedagogija problemsko učenje i kreativno rješavanje problema CSO  Pg 18-19.02.05

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Jelena Šekularac

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Budimka Radulović

Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja CSO Pg 23-24.12.05.

 

Vesko Mihailović

Oktobar 2005.god. “Zdravi stilovi života protiv zloupotrebe droga”

Novembar 2005. godine – “Roditelji u prevenciji narkomanije”

Jun 2007. – “Struktura i sadržaj obrazovnih programa i planiranje vapitno obrazovnog rada”

Završen kurs Ministarstva prosvjete i nauke za ICT koordinatora

 

Snežana Vukićević

Centar Don Bosko - Kurs računara

Centar Don Bosko - Kurs njemačkog jezika

Evropski cebtar – V stepen njemačkog jezika

Evropski centar za kulturu i ekologiju – Kurs ekologije

Prva godina na Odsjeku za Italijanski jezik i književnost Filozofski fakultet Nikšić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c)2006 JU SSŠ "Spasoje Raspopović"

Powered by VM

This site optimized for INTERNET EXPLORER v6.0 + only

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c)2006 JU SSŠ "Spasoje Raspopović"

Powered by VM

This site optimized for INTERNET EXPLORER v6.0 + only