Vasa Raićkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Dualno obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

I razred

Prof. Dragana Boričić

SPECIJALNE VRSTE HLJEBA I PECIVA

GOTOVI PROIZVODI U PEKARSTVU-PECIVA I6

GOTOVI PROIZVODI U PEKARSTVU-PECIVA I6

Modul: Osnovi pekarstva     Prof. Dragana Boričić

DRUGI PEKARSKI PROIZVODI

I6- Vrste pekarskih proizvoda

 VRSTE PEKARSKIH PROIZVODA

______________________________

Prof. Mirjana Kavaja

Modul: Uslovi rada u pekarstvu

Ekoderm-primjer dezinfekcionog sredstva na bazi alkohola

PeralS-primjer dezinfekcionog sredstva na bazi persirćetne kiseline

Pervol-primjer dezinfekciong sredstva na bazi aktivnog kiseonika

Predavanje o ozonu kao dezinfekcionom sredstvu

Viva-ster-primjer dezinfekcionog sredstva na bazi aktivnog kiseonika

 

Evo i par korisnih linkova:

 

Dezinfekcija u proizvodnji pekarskih proizvoda

Automatsko pranje pranje ambalaže u pekarskoj industriji:

https://www.youtube.com/watch?v=Q6TYeZO3njU&feature=youtu.be

 

https://youtu.be/Dea6NHHD-8w

https://youtu.be/m4x6qgvbLoA

Ručno pranje ambalaže u pekarskoj industriji

_____________________________________________________

Prof. Velika Šćepanović Rebić

Modul: Prehrambena mikrobiologija

Odredjivanje-brojnosti-mikroorganizama

Mikrobiološka laboratorija- sterilizacija- hranljive podloge

Priprema hranljive podloge- doziranje, kuvanje i sterilizacija

I-2  Modul: Uslovi rada u prehrambenoj industriji

Pranje i dezinfekcija u mljekarstvu

Sanitacija-pogona-ppt

Automatizacija CIP-a u prehrambenoj industriji

SPROVOĐENJE MJERA DDD U KLANICAMA

1. Pranje i sanitacija višekratne RPC ambalaže

2. Pranje staklene ambalaže i PET ambalaže

Osnove čišćenja i dezinfekcije-određivanje količine sredstava za pranje

___________________________________________________________

Prof. Velika Šćepanović Rebić

I-6  Modul: pakovanje i skladištenje pekarskih proizvoda

Skladistenje tjestenine

Podna skladista i tipovi podnih skladista

Skladišta

Skladišta-Silosi

Linije za pakovanje poluproizvoda i gotovih pekarskih proizvoda

1. Primjer pakovanja hljeba

1. Primjeri ambalaže u pekarskoj industriji

3. Primjeri pakovanja pekarskih proizvoda

4. Primjeri ambalaže za pekarske proizvode

Linije za pakovanje pekarskih proizvoda u pojedinačnu i zbirnu ambalažu

PAKOVANJE HRANE-AMBALAŽA

________________________________

Prof. Aleksandra Babović   Odjeljenje I-7   OP:Rasadničar, cvjećar

https://versal.com/c/b1fcbc/elijkski-ciklus

____________________________________________________________

Prof. Velika Šćepanović Rebić         OP:Prehrambeni tehničar

Modul: Uslovi rada u prehrambenoj industriji

1. Higijena hrane-povrišina

2. higijena i sanitacija-pdf

Modul: Prehrambena mikrobilogija

1.Hranljive podloge-Kultivisanje-Bakterija

2. Tehnike zasijavanja hranljivih podloga

____________________________________________________________

Prof. Mirjana Kavaja   Program: Prehrambeni tehničar, Pekar

Odjeljenja I-2 i I-6.

SPROVOĐENJE POSTUPKA PRANJA AMBALAŽE RUČNO I MAŠINSKI

____________________________________________________________

Prof. Miloš Laković

Biološki važna organska jedinjenja

Online predavanje: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1385610/532/os8-xemija-bioloski-vazna-organska-jedinjenja-masti

Estri

Online prezentacijahttps://www.shtreber.com/estri

 

Hemija Karbonilna jedinjenja I-1, I-3, I-4, I-6

Karbonilna jedinjenja (aldehidi i ketoni) I-1, I-3, I-4, I-6

 

Alkoholi I-1, I-3, I-4, I-6

https://www.shtreber.com/alkoholi

 

https://www.shtreber.com/svojstva-organskih-jedinjenja Opšta svojstva organskih jedinjenja

Hemijske reakcije ugljovodonika (I-1 GT, I-3 Tehničari modnog dizajna, I-4 Operateri, I-6 Pekari)

Hemija Alkeni-Alkini I-1(Grafički tehničari), I-3(Tehničari modnog dizajna), I-4 (Obrađivač pl. met.), I-6 (Pekari)

Hemija (Alkani) I-1(Grafički tehničari), I-3(Tehničari modnog dizajna), I-4 (Obrađivač pl. met.), I-6 (Pekari)

https://www.youtube.com/watch?v=6oLQZ2gVZsQ

https://www.youtube.com/watch?v=e1lyFTeKQ4g  

____________________________________________________________

Program: Prehrambeni tehničar     Prof. Miloš Laković

Rerferat:Značaj nemetala i njihovih jedinjenja u industriji,svakodnevnom životu

Prezentacija:  https://www.shtreber.com/osnovna-svojstva-nemetala-zastupljenost-u-prirodi1 


Predavanje:  
https://www.youtube.com/watch?v=SGvc-flAzUg  

Teme za prezentaciju

- Postupci za zaštitu tehnički važnih metala od korozije;
- Reaktivnost metala prema kiseoniku (iz vazduha) i vodi

Prehrambeni I-2 Metali pitanja

I-2 Metali(natrijum i kalijum)

Legure I-2 prehrambeni

Metali I-2 prehrambeni tehničari

I-2 Prehrambeni tehničari Organska i neorganska hemija

I-2 Hemija Prehrambeni tehničar

___________________________________________________________

Program: Prehrambeni tehničar    Prof. Milica Matić

Aditivi test I

___________________________________________________________

Prof. Vinka Milošević  vinkam@t-com.me

Modul: Tehnike rada u laboratoriji

OP: Prehrambeni tehničar

Uzorak i uzorkovanje

Pribor i instumenti za uzimanje uzoraka

Postupak uzorkovanja

https://www.youtube.com/watch?v=lGaBAhyhWkE

https://www.youtube.com/watch?v=mX4xHz6p0eM

https://www.youtube.com/watch?v=WSgRhKyCvHI

https://www.youtube.com/watch?v=MQDndRcyNWc

 

Razblaživanje rastvora

Priprema rastvora procentne koncentracije

Priprema rastvora molarne koncentracije

https://www.youtube.com/watch?v=dFBqeYwXTZ4

https://www.youtube.com/watch?v=C3sZS86tiv4

I razred-prehramabeni tehničar-izračunavanje masenog udjela i proc.koncentracije

https://www.youtube.com/watch?v=0EE5J4f9x4g

https://www.youtube.com/watch?v=ZmvK4NlUQv8

I razred- prehrambeni tehničar- rastvori- vrste rastvora i rastvorljivost

I razred- prehrambeni tehničar- maseni udio i procenta koncentracija

I razred- prehrambeni tehničar- pripreme rastvora određene koncentracije

I razred- prehrambeni tehničar- rastvori

I razred- prehrambeni tehničar- vrste rastvora, koncentracije i priprema rastvora

I razred- prehrambeni tehničar-maseni udio rastvora

___________________________________________________________

OP Pekar - Odjeljenje I-6

Prof. Suzana Janković   

Pečenje hljeba I-6 Mjerenja u pekarstvu

Promjena kvaliteta hljeba pri njegovom čuvanju I-6 Mjerenja u pekarstvu

Ubodni termometar I-6 Mjerenja u pekarstvu

Temperatura (T) I-6 Mjerenja u pekarstvu

PH vrijednost

____________________________________________________________

Prehrambena grupa predmeta - I razred

Prof. Milica Matić   

ADITIVI

ambalaza_ktmk

Skladištenje

ŽIVOTNE NAMIRNICE

____________________________________________________________

I razred

Program: Poljoprivredni tehničar - Radni listovi      Prof. Anja Jovović

RADNI LIST ZASTICEN PROSTOR I RAZRED

RADNI LIST BOLESTI I STETOCINE POVRCA (II RAZRED)

SUNCOKRET RADNI LIST III RAZRED

________________________________________________

Program: Rasadničar, cvjećar

Prof. Anja Lalević  aketa28@t-com.me

Plastenici

Plastični tuneli

Proizvodnja rasada povrća u toplim lejama

Staklenici

Tople leje

Značaj zaštićenog prostora

___________________________________________________________

Prof. Milena Vujović

Predmet: Rasadničarstvo

Sakupljanje i sušenje sjemena

Predmet: Agrohemija sa pedologijom

UZIMANJE UZORAKA ZEMLJIŠTA ZA ANALIZU

ZEMLJIŠNI HORIZONTI

EROZIJA

FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE ZEMLJIŠTA

 

Predmet izučavanja i podjela prehrambene tehnologije

Prehranska-piramida slikad u laboratorijske vježbe

Stakleni laboratorijski pribor pred2

1.Životne namirnice

3.Pekarski kvasac

4.sredstva za dizanje tijesta

5.So

Aditivi..

Ambalaza 1

AMBALAZA ukupno

Antioksidansi..

Bjelančevine

Boje..

Emulgatori

Kiseline..

Konzervansi..

Limenke od aluminijumskog lima

Masti

Med

Mineralne materije

Mjere zaštite životne sredine

Oprema u skladištima

Ostali aditivi

Pesticidi

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta

Pojam i vrste ambalaže

Pomoćne sirovine

Postupci proizvodnje ambalaže od plastičnih masa

Primjena pesticida

Priprema 11

Silosi

Sistemi pakovanja

Skladištenje namirnica, oprema - ukupno

Složeni lipidi

Sredstva za zeliranje

Stakleni laboratorijski pribor pred2

Ugljeni hidrati

Uvod u laboratorijske vježbe

Vitamini

Voda

Vrste limene ambalaže

Vrste skladišta

 

II razred

Prof.Milica Stošić

modul: Rukovanje uređajima u prehrambanoj industriji (II-9)

JAJA_1

JAJA_2

Kvalitet jaja

PROIZVODNJA JAJA U PRAHU

TEHNOLOGIJA JAJA-VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=8RdnvJ6au6Y  (Proizvodnja sira)

________________________________________________________________

Prof. Mirjana Kavaja

II-6 Predmet: Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

https://www.youtube.com/watch?v=jSnkCXjuOwE Mašine za pakovanje hljeba

Pakovanje hljeba i ambalaža za pakovanje hljeba

Prinos hljeba i gubici tokom pečenja i hlađenja hljeba

ZAVRŠETAK PROCESA PEČENJA, TRANSPORT I HLAĐENJE HLJEBA

https://www.youtube.com/watch?v=F7ZnwpF-3w8  Greške pri pečenju hljeba

Upotrba limova i kalupa za pecenje

Peći za pečenje hljeba

Koristni linkovi:

https://www.youtube.com/watch?v=4GUVZkLOa6o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=E69oON4bheE&feature=youtu.be

Opsluživanje, čišćenje i održavanje peći za pečenje hljeba

https://youtu.be/D8syCImONv4 

https://youtu.be/9JlosTX3VBA

____________________________________________________

Prof. Velika Šćepanović Rebić

Modul:Proizvodnja hrane I          OP:Proizvođač prehrambenih proizvoda

JAJA_1

JAJA_2

Kvalitet jaja

PROIZVODNJA JAJA U PRAHU

TEHNOLOGIJA JAJA-VIDEO

 

KLASIČNI NAČINI PRERADE RIBE

Ribe i školjke

Ribe, rakovi i školjke

1. Termička obrada mlijeka Pasterizacija-1

2. Termička obrada mlijeka Sterilizacija-1

3. Fermentisani proizvodi od mlijeka-1

4.Tehnologija proizvodnje sireva-1

5. Tehnološki postupci,koji dovode do povećanja masti u mlijeku-1

6. Tehnološki procesi kojima se oduzima voda-1

7. Nedozvoljene materije u mlijeku-1

8. Neželjene reakcije na mlijeko-1

___________________________________________________________

Obrada tijesta -Prof. Dragana Boričić

Predmet: Osnove pekarstva, poslastičarstva i tjesteničarstva

PEČENJE HLEBA

https://www.youtube.com/watch?v=aFcPHQmNuik&feature=youtu.be

ZAVRŠNA FERMENTACIJA I UREĐAJI ZA ZAVRŠNU FERMENTACIJU

Обрада тијеста

___________________________________________________________

Program: Proizvođač prehrambenih proizvoda

Modul: Izvođenje tehnoloških operacija I

Prof. Marijana Peković   m.pekovic@hotmail.com

Prosijavanje1

____________________________________________________________

Program: Poljoprivrdni tehničar

Modul: Osnovi biljne proizvodnje

Prof. Anja Jovović   aketa28@t-com.me

Bolesti boranije, graška i pasulja

Bolesti kupusa, salate i spanaća

Bolesti lukovičastog povrća

Najznačajije bolesti i štetočine jabučastog voća

Štetočine povrtlarskih kultura

Viroze povrtlarskih kultura

___________________________________________________________

Prof. Milena Vujović

Modul: Voćarstvo

STRATIFIKOVANJE SJEMENA VOĆAKA

NAČINI RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA

Hemijske i biološke osobine zemljišta- Voćarstvo

___________________________________________________________

Program: Pekar

Prof. Tamara Mišurović  tmisurovic@gmail.com

Predmet. Prehrambena mikrobiologija

Sistematika mikroorganizama

Uloga mikroorganizama u kruženju materije u prirodi

___________________________________________________________

Praktikum 2010 voda

Prerada zitarica

Voda predavanje.pptx

x1228-Mlinarstvo i proizvodi od brasna

Žitarice

 

III razred

Prof. Dragana Boričić

ORIJENTALNI POSLASTIČARSKI PROIZVODI

PREMAZI

Proizvodnja kolača od fermentisanog tijesta

PUNJENJA I GLAZURE

ZANIMLJIVOSTI O TJESTENINI

_________________________________________________________

Prof. Mirjana Kavaja

III-7 Predmet: Osnovi pekarstva, posalstičarstva i tjesteničarstva

peći za pečenje hljeba

Koristni linkovi:

https://www.youtube.com/watch?v=4GUVZkLOa6o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=E69oON4bheE&feature=youtu.be

____________________________________________________________

Prof. Velika Šćepanović Rebić

III-7  Osnove pekarstva, poslastičarstva i tjesteničarstva

Brzo smrznuta tijesta

Pojam, osobine i podjela tjestenina 1

_____________________________________________________________

OP Pekar Tjestenine - ( Velika Šćepanović Rebić i Dragana Boričić)

Predmeti: Osnove pekarstva, poslastičarstva i tjesteničarstva i Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja

Tjestenina

____________________________________________________________

Program: Poljoprivredni tehničar

Modul: Stočarstvo   Prof. Dejan Milunović

https://www.youtube.com/watch?v=bPmk1-2R_EE   Boje konja

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOrB9BDIX9I  Prezentacija učenika

ISHRANA KOKOŠAKA

___________________________________________________________

Prof. Anja Lalević   aketa28@t-com.me

Modul: Ratarstvo i povrtlarstvo

Mak

Ricinus

Suncokret

___________________________________________________________

Prof. Milena Vujović

Modul: Voćarstvo

NAJZNAČAJNIJE BOLESTI VOĆAKA

REZIDBA MALINE I KUPINE ZA ROD

REZIDBA ŠLJIVE I VIŠNJE ZA ROD

REZIDBA ORAHA I LJEŠNIKA ZA ROD

Rezidba breskve za rod

Modul: Vinogradarstvo

NAJZNAČAJNIJE ŠTETOČINE VOĆAKA

STONE SORTE VINOVE LOZE

NAJZNAČAJNIJE SORTE ZA KVALITETNA BIJELA VINA

NAJZNAČAJNIJE SORTE ZA VRHUNSKA BIJELA VINA

Najznačajnije sorte grožđa za vrhunska crvena vina

Modul: Suptropsko voće

REZIDBA I SORTE MANDARINE

SORTE LIMUNA

MASLINA

___________________________________________________________

 

3 -Tehnoloski_postupak_proizvodnje_i_kvalitet_guma_za_zvakanje

6-Tehnologija_keksa_i_proizvoda_srodnih_keksu

KAKAO-ZRNO

Konzerviranje namirnica

Osnove teh.ulja

Osnove tehnologije bombona

Osnove tehnologije cokolade

Osnove tehnologije konditorskih proizvoda 1

Praktikum_Procesi_konzerviranja_polj_proiz

PULPA

SMRZNUTO POVRCE.pptx

Sušenje jabuka

Šema tehnološkog postupka proizvodnje soka od šargarepe

Voćni sok

 

IV razred

Prof. Velika Šćepanović Rebić         OP:Prehrambeni tehničar

Praktična nastava

Vježba 6 i 7- Određivanje nitrita i skroba

Rasijecanje i kategorizacija svinjskog mesa

ODREDJIVANJE MASTI PO SOXHLETU

1. Kontrola pasterizacije, sterilizacije mlijeka i prisustva rezidua antibiotika u mlijeku

Kvalitet mesa i proizvoda od mesa

Meso+video

___________________________________________________________

Prehrambeni tehničar

Prof. Milica Matić    stosicmilica@live.com

Predmet: Prehrambena tehnologija

PROIZVODNJA JOGURTA

Prehrambena grupa - IV razred Analiza

Analiza KIS. I JODNI BROJ-VJEŽBE

Analiza -kiselost mlijeka

Analiza masti i ulja

IV razred - Tehnologija

Sirarstvo

___________________________________________________________

Prof. Lidija Kujačić

Predmet Tehnološke operacije

Destilacioni uredjaji

________________________________________________________________

prof. Tamara Mišurović

Modul: Zaštita životne sredine       OP Prehrambeni tehničar

ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA

HRANA, ZAGAĐIVANJE I ZAŠTITA

ŠUME

 

IV razred

Program: Poljoprivredni tehničar

Prof. Dejan Milunović   MODUL Ratarstvo i povrtarstvo

SORTE DINJE - radovi

SORTE LUBENICE - radovi

 

SORTE DINJE

___________________________________________________________

Modul: Stočarstvo  prof. Dejan Milunović

ISHRANA JAGNJADI

Modul: ratarstvo i povrtlarstvo

SORTE KRASTAVACA

___________________________________________________________

Modul: Ratarstvo i povrtlarstvo

Prof. Anja Lalević

07-plodovito povrce-krastavac

08-plodovito povrce-lubenica i dinja

____________________________________________________________

Modul: Cvjećarstvo

Prof. Anja Jovović   aketa28@t-com.me

Cvjećarstvo - praktikum

Cvecarstvo 2 udzbenik

_____________________________________________________________

Prof. Milena Vujović

Modul: Voćarstvo

Limun

POMORANDŽA

BOROVNICA

AKTINIDIJA (KIVI)

Modul: Vinogradarstvo

BERBA GROŽĐA

NAJZNAČAJNIJE ŠTETOČINE VINOVE LOZE

NAJZNAČAJNIJE SORTE ZA KVALITETNA CRVENA VINA

NAJZNAČAJNIJE BOLESTI VINOVE LOZE

PRIMJENA PESTICIDA

_____________________________________________________________

MESO_M~1

Polutrajni suhomes.proiz.

Proizvodnja_piva

Tehn.mlijeka

Vinarstvopraktikum

Vjezbe za analizu zita i brasna

 

 

*Materijali su sastavljeni u skladu sa nastavnim planom Obrazovnih programa iz ovog područja rada, koristeći preporučenu literaturu. Dio materijala, koji odgovara sadržaju plana, preuzet je i selektovan sa interneta, uz naznaku autora.

 

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram