Vasa Raićkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Dualno obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

I razred 

Prof. Budimka Radulović

Modul: Opšta i neorganska hemija

ELEMENTI 13. GRUPE PSE

ELEMENTI 14. GRUPE PSE

______________________________________

Prof. Aleksandra Babović

Modul: Osnovi ekologije  I-1

https://www.slideshare.net/enchi88/zagadjivanje-vode-34253394

Sunce i zdravstveni rizici - test

https://www.youtube.com/watch?v=jaA2GfvV3gk

https://www.youtube.com/watch?v=-540k9slbyU&feature=youtu.be

___________________________________________________________

Prof. Dijana Janić

Modul: Hemijski račun

Arenijusova i Protolitička teorija kiselina, baza i soli

Količinska koncentracija-Hemijski račun I2

___________________________________________________________

Prof. Miloš Laković

Hemija Karbonilna jedinjenja I-1, I-3, I-4, I-6

Karbonilna jedinjenja (aldehidi i ketoni) I-1, I-3, I-4, I-6

 

Alkoholi I-1, I-3, I-4, I-6

https://www.shtreber.com/alkoholi

 

https://www.shtreber.com/svojstva-organskih-jedinjenja Opšta svojstva organskih jedinjenja

Hemijske reakcije ugljovodonika (I-1 GT, I-3 Tehničari modnog dizajna, I-4 Operateri, I-6 Pekari)

Hemija (Alkani) I-1(Grafički tehničari), I-3(Tehničari modnog dizajna), I-4 (Obrađivač pl. met.), I-6 (Pekari)

https://www.youtube.com/watch?v=6oLQZ2gVZsQ

https://www.youtube.com/watch?v=e1lyFTeKQ4g  

___________________________________________________________

Program. Operater hemijskih procesa i ispitivanja  Prof. Marijana Peković

Odjeljenje I-4  Rastvori-zadaci za vježbanje

___________________________________________________________

Prof. Vinka Milošević  vinkam@t-com.me

OP:  Tehničar hemijsko farm.procesa i ispitivanja/ operater hem. procesa i ispitivanja

Modul: Uvod u laboratorijski rad

https://www.youtube.com/watch?v=zIHXxCIL6ps

https://www.youtube.com/watch?v=xOGQsZul4P0

https://www.youtube.com/watch?v=4gdYZrPQf_w

https://www.youtube.com/watch?v=StGbFkSevy0

 

https://www.youtube.com/results?search_query=pipette+volume+measurement

https://www.youtube.com/watch?v=dJAWyvoSoLU

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZDt4ax8U-A

https://www.youtube.com/watch?v=5DzybtC0Brk

https://www.youtube.com/watch?v=N2J-tvEeI4c

 

https://www.youtube.com/watch?v=0UymyTJATLc

https://www.youtube.com/watch?v=uGi43ipQczU

https://www.youtube.com/watch?v=mmgiehwrK54

___________________________________________________________

Prof. Dženeta Koljenović

Modul: Opšta i neorganska hemija

Kiseonik

Vodonik

Fosfor

ALKALNI_METALI I-2 tehn.hem.farm.proc.i isp_

____________________________________________________________

Program: Operater hemijskih procesa i ispitivanja

Prof. Lidija Kujačić

Opšta i neorganska hemija

BAKAR Cu

Gvozdje

Alkalni metali

___________________________________________________________

Prof. Suzana Janković

Rastvori -I-4 OHP

Sušenje i digestija čvrstih uzoraka I-4 IPPPUHL

Ekstrakcija, kristalizacija, sublimacija I-4 OHP

Destilacija sa vodenom parom I-4 OHP

https://www.youtube.com/watch?v=juCS9EfeCXo (Frakciona destilacija)

OHP - I-4 Destilacija

___________________________________________________________

Aluminijum

Elementi VI-a grupe PSE

HALKOGENI ELEMENTI-prezentecija

Halogeni elementi.pptx

I grupa

NaCl

Osnovni-tipovi-neorganskih-jedinjenja

 

II razred

Prof. Lidija Kujačić

Organska hemija   OP Hemijski laborant

Hemija životne sredine  OP Tehničar zaštite životne sredine

DISAHARIDI

_______________________________________________________________

Prof. Budimka Radulović     -     Odjeljenje II-2 Hemijski laborant

PRIPREMANJE I STANDARDIZACIJA RASTVORA HCl

____________________________________________________

Prof. Aleksandra Babović

Koristan link za modul Zaštita prirode i životne sredine Crne Gore  - II-1

https://me.propisi.net/zakon-o-zastiti-vazduha/

https://www.youtube.com/watch?v=jaA2GfvV3gk

https://www.youtube.com/watch?v=-540k9slbyU&feature=youtu.be

__________________________________________________________

Prof. Dijana Janić

Štamparski papiri-Grafički materijali II2

__________________________________________________________

Program: TŽŽS   Prof. Miloš Laković

Predmet Analiza uzoraka (Analitička hemija)

Analitička hemija - jodometrijsko određivanje Cr i Cu

Analitička hemija - Metode jodometrije

II-1 pitanja Permanganometrija i Fe po Cimerman-Rajnhardu

II-1 Teorija Određivanje sadržaja Fe po Cimerman-Rajnhardu

Analitička hemija vježbe

Vježbe video:  https://www.youtube.com/watch?v=5Mji9yUJ03I  

https://www.youtube.com/watch?v=LzQpbfU7DLo

II-1 teorija Permanganometrija

II-1 vježbe Priprema i standardizacija rastvora Kalijum-permanganata

II-1 podjela oksido-redukcionih metoda

II-1 TZŽS određivanje HCl, CH3COOH, H2SO4

Određivanje sadržaja NaOH II-1 TZŽS

STANDARDNI RASTVOR Natrijum-HIDROKSIDA


II-1
TZŽS
Materijal iz knjige: Određivanje sadrđaja NaOH
Materijal za vježbe: STANDARDNI RASTVOR Natrijum-HIDROKSIDA
Video materijal: 
https://www.youtube.com/watch?v=4cb4jIbJa_8&t=609s

II-1 (TZZŠ) Uvod_u_volumetriju

___________________________________________________________

Program:Hemijski laborant      Prof. Budimka Radulović

Predmet: Analitička hemija

ODREĐIVANJE SADRŽAJA NaOH

METODE NEUTRALIZACIJE

STANDARDNI RASTVORI U VOLUMETRIJI

_________________________________________________________________

Modul : Zagađenja životne sredine

Prof. Tamara Mišurović   tmisurovic@gmail.com

Zaštita od zagađivanja životne sredine

SISTEM PRAĆENJA ZAGAĐENJA

_________________________________________________________________

 

ALKANI

UGLjENI HIDRATI

UGLJOVODONICI-NEZASICENI

 

III razred

prof. Vinka Milošević  - Analiza uzoraka

OP: Tehničar zaštite životne sredine

Modul: Analiza uzoraka- III razred

Podjela elektroda

Elektrode druge vrste i membranske elektrode

https://www.youtube.com/watch?v=k_vR0Eqb5gY

Potenciometrija

https://www.youtube.com/watch?v=vwY-xWMam7o

 

Primjena Faradejevih zakona

Kulometrijska titracija

https://www.youtube.com/watch?v=7uIIq_Ofzgw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=32LjDaxMoic&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=0J3uCNDnAsU&feature=emb_logo

Analiiza uzoraka- III razred- Kulonometrija-t.z.ž.s

Analiza uzoraka- III razred-Faradejevi zakoni-t.z.ž.s_

Analiza uzoraka-III-računski zadaci iz Faradejevih zakona

https://www.youtube.com/watch?v=-GS6uoFf3qQ

https://www.youtube.com/watch?v=901QeXLH2Zg

Kondukotmetrijska titracija slabe kiseline slabom bazom- t.z.ž.s

Kondukotmetrijska_titracija jake baze sa slabom kisjelinom-t.z.ž.s

Konduktometrijska tit.jake kis.jakom bazom-teh.z.ž.s.

_____________________________________________________

Prof. Budimka Radulović     -     Odjeljenje III-2 Hemijski laborant

Rastvori čvrstih supstanci u tečnostima

Program: Hemijski laborant     Prof. Budimka Radulović

Predmet: Fizička hemija

BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE

GIBSOVO PRAVILO FAZA

Molekularnost i red reakcije

POVRŠINSKI NAPON

 

Koligativne osobine rastvora

Rastvori (1)

__________________________________________________________

Prof. Marijana Peković

Modul: Zagađenje i zaštita vode  Odjeljenje III-1

Mikrobiološka ispitivanja vode

__________________________________________________________

Prof. Gordana Krulanović

Predmet: Praktična nastava      Hemijski laborant  III-2

Termogravimetrija

Vježba br. 17-termogravimetrija

https://www.youtube.com/watch?v=EDvA074hov8&feature=youtu.be

 

IR spektroskopija

Mjerenje apsorpcije

Vježba br. 15-spektrofotometrijsko određivanje Fe u rastvoru

Vježba br. 16-kvalitativna infracrvena spektroskopija

____________________________________________________

Prof. Dijana Janić

OP: Hemijski laborant- III-2
Predmet : Tehnološke operacije i uređaji- Teorija i vježbe

___________________________________________________________

Prof. Dijana Janić

https://www.youtube.com/watch?v=W0hO6pYcZl0 (Prečiščavanje vazduha od štetnih gasova i para)

Destilacija-Tehnološke operacije III2

Filtracija III1

___________________________________________________________

Predmet: Biohemija   Prof. Miloš Laković

Biohemija Krebsov Ciklus

Biohemija - Metabolizam ugljenih hidrata

Biohemija-principi metabolizma + pitanja

Biohemija III-1, III-2 Principi metabolizma

Biohemija III-1, III-2 Energetski ciklus u ćeliji II dio

III-1 Hemija životne sredine-Alkaloidi

III-1 Hormoni Hemija životne sredina (Biohemija)

Hemija životne sredine (Biohemija) III-1

___________________________________________________________

Predmet: Biohemija   Prof. Miloš Laković

Biohemija Krebsov Ciklus

Biohemija - Metabolizam ugljenih hidrata

Biohemija-principi metabolizma + pitanja

II-1, III-2 Energetski ciklus u ćeliji II dio

Biohemija III-1, III-2 Energetski ciklus u ćeliji II dio

Biohemija III-1, III-2 Energetski ciklus u ćeliji I dio

Biohemija III-1, III-2 domaći

III-2 Hormoni Biohemija

Biohemija III-2

III-2 H.L. Biohemija (Kruženje azota, kiseonika i ugljenika)

___________________________________________________________

Prof. Dženeta Koljenović

Modul: Hemija životne sredine ( Fizička hemija)

Detekcija radioaktivnih zraka i dozimetrijske norme

Određivanje molarne mase krioskopskom metodom

Prirodni radioaktivni nizovi

Teorija galvanskog elementa

Vještačka radioaktivnost

Koloidni sistemi III-1 tehn.zašt.živ.sred_

___________________________________________________________

Alternativn izvori energije

Prof. Stanojka Zeković  zekovici@t-com.me

Toplotne mašine

Biološka proizvodnja vodonika

Tečna biogoriva

Čvrsta biogoriva

Konverzija energije biogoriva

Pitanja iz Alternativnih izvora energije(III1)

Konverzija energije alternativnih izvora

Geotermalna energija

Energija vjetra

Pitanja za odjeljenje III1

Kinetička energija vjetra

__________________________________________________________

Modul: Instrumentalna analiza

Prof. Vinka Milošević  vinkam@t-com.me

OP: Hemijski laborant

Modul: Instrumentalna analiza - III razred

Gasna hromatografija

https://www.youtube.com/watch?v=uSG8ANBTaN0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6Z61ezJFfyA&feature=youtu.be

 

Hromatografija na hartiji

https://www.youtube.com/watch?v=23W5Z_redfs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=uOhefwQBAbI

https://youtu.be/qHHacge7ju8?list=RDCMUCAi08vpGsxeDRb20qu2EnRw

 

https://sway.office.com/m0MUuklCBt8flaxq?ref=Link&loc=mysways

Hromatografija u koloni(1)

https://www.youtube.com/watch?v=0m8bWKHmRMM&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=t6EeOVSlrp4

https://www.youtube.com/watch?v=nr3uyW1_QbM

III razred- Tehničar z.ž.sredine- konduktometrijska titracija

III razred- tehničar z.ž.sredine- mjerenje provodljivosti rastvora

III razred- hemijski laboarant- Spektrofotometrija u VIS -UV oblasti

III razred- hemijski laborant- Infracrvena spektrofotometrija

Refraktometrija i polarimetrija

Optičke metode

Aas

Hromatografija

Kolorimetrija i fotometrija

Optički aktivne supstance

Polarimetrijska analiza

Prelamanje i odbijanje svjetlosti

Priroda svjetlosti

Refraktometri

Spektar

__________________________________________________________

Modul : Zagađenja životne sredine

Prof. Tamara Mišurović   tmisurovic@gmail.com

SISTEM PRAĆENJA ZAGAĐENJA

POSTUPAK PROCJENE RIZIKA OD ZAGADJIVANJA ZIVOTNE SREDINE

Akcident i Hazard

Jonizujuće zračenje

_________________________________________________________

Program: Hemijski laborant

Predmet: Mikrobiologija

Prof. Tamara Mišurović   tmisurovic@gmail.com

Primjena mikroorganizama u prehrambenoj industriji

PRIMJENA FERMENTACIONIH PROCESA MIKROORGANIZAMA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Sistematika mikroorganizama

Uloga mikroorganizama u kruženju materije u prirodi

_________________________________________________________

GF GASNO STANJE

masti i ulja 1 dio[1]

RAZDVAJANJE FAZA-CENTRIFUGIRANJE

TEHNOLOGIJA KERAMIKE

Tehnologija vode

 

IV razred

Prof. Sandra Kovačević

Modul:Tehnologije kao izvori zagađivanja

Sušenje

______________________________________________________

prof. Biljana Kljajić      Hemoijski laborant

Priprema podloge za nanošenje premaza-Tehnologija premaznih sredstava(izborni predmet)

NAČINI NANOŠENJE PREMAZNIH SREDSTAVA-Tehnologija premaznih sredstava(izborni predmet)

_________________________________________________________________

Prof. Marijana Peković 

Predmet: Organska hemijska tehnologija 

https://www.youtube.com/watch?v=8ucnSDA5XMU - Dobijanje papira

TEHNOLOGIJA CELULOZE

_______________________________________________________________

Prof. Suzana Janković

Prevencija, obrada i odlaganje opasnog otpada u zemljama regiona (Hrvatska) IV-1 UOO

Način kontrole opasnog otpada u Republici Irskoj IV-1, UOO

Roterdamska konvencija IV-1 UOO

Stokholmska konvencija -IV-1 UOO

Bazelska konvencija IV-1 Upravljanje opasnim otpadom

Direktive EU -UOO IV-1

IV razred - UOO -procjedne vode

Radni Listic IV-1 UOO

_________________________________________________________

Program: Hemijski laborant     Prof. Budimka Radulović

Predmet: Fizička hemija

POTENCIOMETRIJSKA TITRACIJA

Redoks-elektrode

__________________________________________________________

Prof. Marijana Peković    Predmet: Neorganska hemijska tehnologija

Vještačka đubriva

Prof. Marijana Peković

Biološki tretman ov

____________________________________________________________

Prof. Dijana Janić

Elektrogravimetrija-IV2

__________________________________________________________

Prof. Dženeta Koljenović

TEHNOLOGIJA BOJA IV-1 tehn.zašt.živ.sred

____________________________________________________________

IV1,Tehničar zaštite životne sredine
Modul: Zaštita od zračenja i buke
 

__________________________________________________________

Tehničar zaštite životne sredine

Prof. Sandra Kovačević sandrakovacevic75@gmail.com

Vlažnost vazduha;     

Rektifikacija;                              

Domaći zadatak - priprema za test - razmjenjivači toplote.

B__________________________________________________________

Modul: Zagađivači hrane

Prof. Tamara Mišurović   tmisurovic@gmail.com

Jestivi filmovi i omotači

____________________________________________________________

Modul Analiza uzoraka

Prof. Tamara Mišurović   tmisurovic@gmail.com

Kompostiranje

MIKROBNA ZAGADJENJA

TOKSIČNOST MIKROORGANIZAMA

ULOGA MIKROORGANIZAMA U SANACIJI I OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE

Uloga mikroorganizama u kruženju materije

____________________________________________________________

Program: Tehničar zaštite životne sredine

Prof. Suzana Janković

Način definisanja i obim generisanih količina opasnog otpada u Irskoj IV-1 UOO

Prevencija, tretman, i odlaganje opasnog otpada u Austriji IV-1, UOO

16. IV razred - UOO -Uloga nepropusnih podloga u deponijama opasnog otpada

____________________________________________________________

Masti

Pesticidi

PRERADA ULJARICA

PREZENTACIJA-SAPUNI I DETERDŽENTI

Staklo- prezentacija

 

*Materijali su sastavljeni u skladu sa nastavnim planom Obrazovnih programa iz ovog područja rada, koristeći preporučenu literaturu. Dio materijala, koji odgovara sadržaju plana, preuzet je i selektovan sa interneta, uz naznaku autora.

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram

 

Biološka proizvodnja vodonika