Vasa Raićkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Službeni list RCG, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i Službeni list CG, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), ministar prosvjete donio je

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2019/2020. GODINU

 

Član 1

            Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2019/2020. godine.

            Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada, iz stava 1 ovog člana, prilog je Kalendaru i čini njegov sastavni dio.

 

Član 2

            Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 2. septembra 2019. godine, a završava se u petak, 12. juna 2020. godine.

            Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u srijedu, 20. maja 2020. godine.

 

Član 3

            Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

            Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 2. septembra, a završava se u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine.

            Drugi klasifikacioni period počinje u utorak, 5. novembra, a završava se u ponedjeljak, 30. decembra 2019. godine.  

            Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 27. januara, a završava se u utorak, 31. marta 2020. godine.

            Četvrti klasifikacioni period počinje u srijedu, 1. aprila,  a završava se u petak, 12. juna 2020. godine.

            Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u srijedu, 1. aprila, a završava se u srijedu, 20. maja 2020. godine.

 

Član 4

            Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici.

            Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.

 

Član 5

            Zimski raspust počinje u utorak, 31. decembra 2019. godine, a završava se u nedjelju, 26. januara 2020. godine.

            Ljetnji raspust počinje u subotu, 13. juna, a završava se u nedjelju, 1. septembra 2020. godine.   

            Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju vrijeme organizovanja praktičnog obrazovanja ostvaruje se u skladu sa zakonom i individualnim ugovorom o obrazovanju.

 

Član 6

            Ovaj kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu  Crne Gore.

 

M I N I S T A R,

 

Dr Damir ŠEHOVIĆ, s. r.

Broj: 620-311/2019-3

Podgorica, 28. juna 2019. godine

ŠKOLSKI KALENDAR

za 2019/2020. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

PO

UT

SR

ČE

PE

SU

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBAR 2019.

 

OKTOBAR 2019.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

 

7

8

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

14

15

 

14

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

21

22

 

21

22

23

24

25

26

27

23

24

25

26

27

28

29

 

 

28

29

30

31

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBAR 2019.

 

DECEMBAR 2019.

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

1

4

5

6

7

8

9

10

 

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

 

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

 

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUAR 2020.

FEBRUAR 2020.

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1

2

6

7

8

9

10

11

12

 

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

 

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

 

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

 

 

 

24

25

26

27

28

29

 

 

MART 2020.

 

APRIL 2020.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

 

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

 

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

 

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2020.

 

JUN 2020.

 

 

 

 

1

2

3

 

1

3

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

 

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

 

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

 

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

 

29

30

 

 

 

 

 

 

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 19. maja 2020. godine (matematika).

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se prema rasporedu:

- 22. aprila 2020. godine - Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;

- 23. aprila 2020. godine - Matematika;

- 24. aprila 2020. godine - jedan predmet po izboru učenika.

 

Maturski i stručni ispit:

-          Ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i Albanskog jezika i književnosti će se obaviti 25. aprila 2020. godine;

-          Ispit iz prvog stranog jezika će se obaviti 30. maja 2020. godine;

-          Ispit iz Matematike će se obaviti 1. juna 2020. godine.

 

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 22. juna 2020. godine.

 

Napomena:

PISA probno testiranje realizovaće se u periodu od 30. marta do 7. maja 2020. godine.

PIRLS probno testiranje realizovaće se u periodu od 1. marta do 15. aprila 2020. godine.

 

 

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram