Vasa Raičkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci   >
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

Škola je posvećena cilju  da praktična znanja učenika, stečena na časovima praktične nastave i stručno-teorijskih predmeta, upotpuni kroz praktičan rada na radnom mjestu, u realnom radnom okruženju, a na osnovu saradnje sa poslodavcima iz oblasti za koje školujemo učenike.

Škola je formirala TIM ZA PRAĆENJE UČENIKA KOJI SU NA PRAKTIČNOM OBRAZOVANJU KOD POSLODAVACA. Tim čine: direktor, organizator praktičnog obrazovanja i nastavnici-članovi aktiva praktične nastave.

Možemo se pohvaliti saradnjom sa poslodavcima koja se odvija kroz više segmenata:

-DUALNI SISTEM OBRAZOVANJA za programe Frizer, Pekar, Obrađivač plemenitih metala, Modni krojač, Rasadničatr cvjećar, Proizvođač prehrambenih proizvoda.

-REALIZACIJA OBAVEZNIH ČASOVA KOD POSLODAVACA za modularizovane obrazovne programe Tehničar zaštite životne sredine, Poljoprivredni tehničar, Grafički tehničar, Tehničar metalurgije i Tehničar modnog dizajna u III i IV razredu

-ORGANIZOVANJE STRUČNIH POSJETA UČENIKA

 -ORGANIZOVANJE GOSTUJUĆIH PREDAVANJA USPJEŠNIH LICA IZ PRIVREDE

-REALIZOVANJE INDIVIDUALNIH UGOVORA O OBRAZOVANJU za programe III stepena -školski oblik. –

PROFESIONALNA PRAKSA UČENIKA

U okviru pilot projekta “Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i instruktora u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori” škola je učestvovala u projektu “Obuka nastavnika kod poslodavaca”. Projekat će podstaći jaču saradnju i razmjenu znanja između nastavnika u stručnim školama i preduzetnika, kako bi se podržao profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori i poboljšala kompatibilnost između obrazovnog sistema i tržišta rada.

 

Neki od kvantitativnih podataka koji ilustruju intezitet saradnje škole i poslodavaca:

 U školskoj 2016/2017. godini sklopljeno je 49 Individualnih ugovora o obrazovanju za obrazovni program Frizer.

U školskoj 2017/2018. godine sklopljeno je 62 Individualna ugovora ( dualno + školski oblik) za tri obrazovna programa Frizer, Pekar i Obrađivač plemenitih metala.

Profesionalna praksa se školske 2016/2017 ovaljala kod 40 poslodavaca a školake 2017/2018. godine kod 65 poslodavaca a školske 18/19. kod 76 poslodavaca.

Analizom povratne informacije od poslodavaca možemo zaključiti da su poslodavci ZADOVOLJNI znanjnem, vještinama i kompetencijama kojima su učenici ovladali u toku obrazovanje i obuke. Takođe, na osnovu izvještaja koje popunjavaju učenici – možemo zaključiti da je opšti utisak učenika nakon obavljene prakse – veoma dobar.

 

ŠTO SE TIČE DUALNOG OBRAZOVANJA - školske 2017/2018. godine sklopljena su 24 Individualna ugovora za učenike – polaznike dualnog obrazovanja sa 8 poslodavaca za 3 obrazovna programa.

Dualno obrazovanje – školska 2018/2019. sklopljeno je ukupno 35 Individualnih ugovora za učenike  kod 16 poslodavaca Prvi razred - 14 učenika (10 Frizer, 4 Pekar) Drugi razred- 12 učenika (5 Pekar, 7 Frizer) Treći razred - 9 učenika (3 Pekar, 6 Frizer)

 

Za školsku 2019/2020. godinu sklopoljeno je 52 individualna ugovora za učenike za 4 obrazovana programa (Frizer, Pekar, Proizvođač prehrambenih proizvoda, Rasadničar,cvjećar).

Od toga 31 frizer, 13 pekara, 6 proizvođača prehrambenih proizvoda i 2 rasadničaar, cvjećara.

Poslodavcima koji su  udualnom sistemu ove đkolske godine:

Frizer: Kuća mode i ljepote „Zoran“,  Fsalon "Milena";  Hair Style „Maja“ ; FS Betty;  Modni studio W ; Twin touch ;  Frizersko-kozmetički salon "Irena";  Modni studio "Itana" ; Frizerski salon "Srđa" ; Frizerski salon "Pleasure" ;FS Wizard ; Modni studio "Frizeraj"; FS "Darko"

 

Pekar: Nemesis doo (Astorija);  Don Don ; Maroši d.o.o.  ;INPEK a.d. Podgorica

          

Rasadničar , cvjećar: Veletex - Kalia

Proizvožač prehrambenih proizvoda: 13-Jul Plantaže

 

Školska 2020/2021.

Potvrđeni su učenici i poslodavci za sistem dualnog obrazovanja – školska 2020/2021.

 

44 učenika

4 obrazovna programa

21 poslodavac

 

Po programima:

Frizer: 29 učenika

Pekar:7 učenika

Proizvođač prehrambenih proizvoda: 6 učenika

Rasadničar-cvjećar:2 učenika

 

Po razredima:

Prvi razred: 8 učenik

Drugi razred: 13 učenik

Treći razred: 23

 

 

POSLODAVCI U DUALNOM SISTEMU:

 

OP Frizer:

Kuća mode i ljepote "Zoran" – 9 učenika

Frizersko-kozmetički salon "Irena" – 3 učenika

Modni studio W- 2 učenika

Modni studio "Itana" – 2 učenika

Hair Style „Maja“ – 2 učenika

Modni studio Cascadia – 1 učenik

Modni studio  "Aura" – 1 učenik

Centar V&A d.o.o – 1 učenik

Frizerski salon "N" – 1 učenik

Modni studio "VIP" – 1 učenik

Sem i Es doo – 1 učenik

Twin touch  - 1 učenik

Modni studio "Frizeraj" – 1 učenik

Frizerski salon "Srđa"- 1 učenik

Frizerski salon "Pleasure" – 1 učenik

FS Wizard- 1 učenik

 

OP Rasadničar-cvjećar:

Veletex – Kalia – 2 učenika

 

OP Proizvođač prehrambenij proizvoda:

13-Jul Plantaže – 6 učenika

 

 

OP Pekar:

Nemesis doo (Astorija)- 3 učenika

Pekara Don Don – 2 učenika

VALPEK- Pekara Anđela  - 2 učenika

 

 

Školska 2021/2022

 

31 učenik

4 obrazovna programa: Frizer, Proizvođač prehrambenih proizvoda, Pekar, Rasadničar, cvjećar

15 poslodavaca.

 

Dualno obrazovanje za školsku 2022/2023.godinu

 

40 učenika – 28 frizera, 6 pekara, 6 proizvođača prehrambenih proizvoda.

3 Obrazovna programa – Frizer, Pekar, Proizvođač prehrambenih proizvoda.

22 poslodavca.

 

 

 Uostalom, činjenica da smo već prve godine realizacije dualnog sistema imali učenike u III razredu koji su kod poslodavca – što znači da im je poslodavac isplaćivao predviđenu nadoknadu (4 učenika na programu Frizer, 1 Pekar i 1 Obrađivač plemeniotih metala – kod ukupno 5 poslodavaca).

Ovo je i dokaz da se u našoj školi sistem dualnog obrazovanja, u faktičkom smislu, odvijao svih ovih godina, jer su učenici i prethodnih godina kod tih poslodavaca boravili na osnovu Individualnih ugovora o obrazovanju koje je škola sklapala za realizaciju dijela praktične nastave kod poslodavaca. Učenici su nakon završetka školovanja zasnovali radni odnos kod tih poslodavaca.

 

Svi ovi podaci i činjenice govore da je škola posvećena cilju da, kontinuirano unapređujući kvalitet stručnog obrazovanja u školi, nastavi sa povezivanjem učenika i poslodavaca i omogućavajući učenicima sticanje iskustava u realnom radnom okruženju, omogući im lakši prelazak na tržište rada i smanji rizik od nezaposlenosti nakon završetka školovanja.

 

 

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram