Vasa Raićkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Dualno obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

Prof. Senka Petrović larapetrovic@t-com.me

Skripta za pripremu stručnog ispita iz matematike (pripremila Senka Petrović)

 

Prof. Ivana Ćetković

Blog: https://ivanamatematikablog.wordpress.com/

S obzirom na naredbu o obustavi nastave, u cilju održavanja kontinuiranog učenja, potrebno je da učenici redovno posjećuju ovaj blog kao i sajt škole, na kojem će biti postavljena predavanja i domaći zadaci.

Izrađene domaće zadatke ćete slati na mejl: ivana.m.cetkovic@gmail.com iv

Ukoliko budete imali nekih nejasnoća, možete me kontaktirati putem navedenog mejla.

Vaša aktivnost će biti praćena i evidentirana.

Ivana Ćetković

 

I razred

Gaosov metod eliminacxije

Metoda suprotnih koeficijenata

Metoda zamjene

Primjena linearnih j-na

Linearne nejednačine

Diskusija rešenja linearne j-ne

GRAFIK LINEARNE FUNKCIJE

Liarna jednačina 2

Linearne jednačina 3

 

Linearne funkcije 1

Racionalni algebarski izrazi - operacije

https://testmoz.com/2590329

 

Kontroni zadatak: Operacija sa polinomima

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhtv4ERaMYJA5TZZ6IwMT3Mnn6GxHDDZtFWAvl5KoEeTD3nw/viewform

 

Dekartov proizvod

DISJUNKCIJA

DUŽ

IMPLIKACIJA

Iskaz i njegova istinitosna vrijednost

KONJUNKCIJA

MNOZENJE VEKTORA BROJEM

OPERACIJE SA VEKTORIMA

PODUDARNOST TROUGLOVA

Prirodni brojevi

Procentni račun

Racionalni algebarski izrazi

RAZLIKA KVADRATA

Razmjera i proporcija

Riješavanje linearne jednačine

ROTACIJA

TRANSLACIJA

VEKTORI

 

II razred

Prof. Senka Petrović

Potpuna kvadratna jednacina

Nepotpune kvadratne jednačine

DISKRIMINANTA

VIETOVE FORMULE

Operacije sa kompleksnim brojevima 2

https://testmoz.com/2590381

Operacije sa kompleksnim brojevima II Razred

Testovi:

http://testmoz.com/2568483 - Polinomi1

http://testmoz.com/2569329 - Osobine funkcije

 

prof. Ivana Ćetković

Logaritamske jednacine-zadaci

Nepotpune kvadratne jednacine

RASTAVLJANJE KVADRATNOG TRINOMA NA LINEARNE ČINIOCE

 

DISKRIMINANTA

Eksponencijalna funkcija

Eksponencijalne jednačine

Kompleksni brojevi

Kvadratna funkcija

Kvadratna jednačina

Kvadratne nejednačine

Logaritam njegova svojstva

Logaritamske funkcija

 

III razred

Kupa

LOPTA

Prof. Snježana Radunović

Valjak

MATEMATIKA filmovi

 

IV razred

SVOJSTVA ODREĐENOG INTEGRALA

PRIMJENA INTEGRALA - POVRŠINA

metoda smjene zadaci (1)

metoda smjene zadaci (3)

Integral - -Metoda smjene

Rješenja Zadaaci integrali 1

Rješenja Zadaci integrali 2

 

Grafici funkcija -zadaci III dio

Integral i njegova svojstva

https://testmoz.com/2590329

 

Grafik funkcije 1

Grafik funkcije 2

OSOBINE FUNKCIJE

 

 

 

*Materijali su sastavljeni u skladu sa nastavnim planom Obrazovnih programa iz ovog područja rada, koristeći preporučenu literaturu. Dio materijala, koji odgovara sadržaju plana, preuzet je i selektovan sa interneta, uz naznaku autora.

 

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram