JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

 
    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

   

I razred

Dekartov proizvod

DISJUNKCIJA

DUŽ

IMPLIKACIJA

Iskaz i njegova istinitosna vrijednost

KONJUNKCIJA

MNOZENJE VEKTORA BROJEM

OPERACIJE SA VEKTORIMA

PODUDARNOST TROUGLOVA

Prirodni brojevi

Procentni račun

Racionalni algebarski izrazi

RAZLIKA KVADRATA

Razmjera i proporcija

Riješavanje linearne jednačine

ROTACIJA

TRANSLACIJA

VEKTORI

 

II razred

DISKRIMINANTA

Eksponencijalna funkcija

Eksponencijalne jednačine

Kompleksni brojevi

Kvadratna funkcija

Kvadratna jednačina

Kvadratne nejednačine

Logaritam njegova svojstva

Logaritamske funkcija

 

 

 

 

*Materijali su sastavljeni u skladu sa nastavnim planom Obrazovnih programa iz ovog područja rada, koristeći preporučenu literaturu. Dio materijala, koji odgovara sadržaju plana, preuzet je i selektovan sa interneta, uz naznaku autora.

Kontakt forma

 
 

Facebook stranica

 

Stručni ispit

 

Youtube kanal

 
Učenje engleskog jezika
 
Školski portal

 
Izvodi "Znanje je moć" RTCG1

Đaci generacije
 
Sport u školi
 

Hemijske laboratorije

Hemija