Vasa Raičkovića, 26                         iro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O koli
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-kola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

Obavjeenje:

Raspored za četvrtak za učenike I razreda

 

Odjeljenje I-1 Tehničar zatite ivotne sredine/Poljoprivredni tehničar

 Početak u 7h, učionica 1

1          Anđelić          Milica

2          Banković       Mina

3          Burić  Nikola

4          Jovanović      Saka

5          Kijamet          Medin

6          Merulić          Matea

7          Pejović           Mina

8          Tomić Ivana

9          Ulićević          Luka

10       Andrić            Danilo

11       Ivanović         Ivan

12       Ivanović         Luka

13       Kovačević      Veljko

14       Laketić           Boo

15       Pavićević       Jelena

16       Savović          Bala

 

I-2  Grafički tehničar

Početak u 7h,učionica 2

1          Bosnić            Anja

2          Bubanja         Luka

3          Đuričković     Gordana

4          Ivančević       Jelena

5          Keković          Marija

6          Kostić Valentina

7          Krgović          Sava

8          Marković       Helena

9          Martinović    Andrej

10       Mustur          Andrea

11       abotić          Damir

12       orović          Petar

 

Odjeljenje I-3  Tehničar modnog dizajna

Početak u 7h, učionica 3

1          Begović          Elena

2          Brnović          Jovanka

3          Cvijović          Lidija

4          Dedivanović  Kristina

5          Ilinčić Anja

6          Jaović           Jelena

7          Jovanović      Marija

8          Jovanović      Isidora

9          Komatina      Elena

10       Krkotić           Sneana

11       Nikčević         Lara

 

Odjeljenje I-3 Tehničar modnog dizajna

 Početak u 8i30h, učionica 3

12       Lazarević       Marija

13       Perović          Danica

14       Petrović         Tijana

15       Radulović      Nina

16       Ranatović    Ksenija

17       Rasovic          Kristina

18       Račanin       Lara

19       Rmu  Dorotea

20       ćepanović   Ivana

21       Velkovski       Duka

22       Vukadinović  Andrea

 

Odjeljenje I-4 Frizer

 Početak u 7h, učionica 4

1          Bjelić  Anđela

2          Bojanović      Valentina

3          Ćetković        Teodora

4          Ćorović          Aleksandra

5          Draga           Bogdan

6          Djeević         Sanel

7          Garić  Nina

8          Ivančević       Marija

9          Jovanović      Milosava

10       Keković          Maja

11       Mandić          Ajna

12       Mihaljević     Marija

13       Miloević       Goran

14       Miloević       Viktor

15       Murić Almina

 

Odjeljenje I-4 Frizer

Početak u 8i30h, učionica 4

16       Novaković     Aleksandra

17       Pejović           Ognjen

18       Radovanović Maa

19       Radulović      Marija

20       Radulović      Nađa

21       Rnković          Vanja

22       abotić          Mirela

23       Tripunović     Teodora

24       Sekulić           Mia

25       Sjekloća         Kristina

26       Stanimirović Milica

27       Vujadinović  Seka

28       Vukanović     Vukain

29       Zlatičanin      Jelena

30       ivković         Sunčica

 

Odjeljenje I-5  Operater hemijskih procesa/Obrađivač plemenitih metala

Početak u 7h, učinoca 5

1          Brković          Andrija

2          Đalac  Stefan

3          Ivanović         Aleksandra

4          Jeknić Danica Boidarka

5          Krivokapić     Stefan

6          Pavićević       Nemanja

7          Perović          Risto Zoran

8          Radovanović Danica

9          Radunović     Stefan

10       Rama Elma

11       Abramović    Jelica

12       Beria Emine

 

 

Odjkeljenje I-5  Operater hemijskih procesa/Obrađivač plemenitih metala

Početak u 8 i30h, učionica 5

13       Bojanić          Ksenija

14       Vlahović        Jovana

15       Đuretić          Stefan

16       Garaj  Bisarta

17       Ga     Semira

18       Ljumović       Milica

19       Mićović          Ratko

20       Stefanović     Anđela

21       Suljević          Alina

22       Uković            Anela

23       Hajrizaj          Edmir

24       ehovac         Maja

 

 

Odjeljenje I-6   Pekar / Proizvođač prehrambenih proizvoda

Početak u 7h, učionica 6

Bajramović   Almin

Beria Samira

Beria Selmira

Cigani Gentijana

Đera   Redep

Đera   Semir

Janković         Aleksandra

Kneević        Lazar

Kočan Minela

Komatina      Duan

Muratović     Ervin

Popović         Sofija

Reetar          Jasmina

Vučinić           Iva

                       

 

Odjeljenje I-6  Pekar / Proizvođač prehrambenih proizvoda

Početak u 8i30h, učionica 6

Agović            Elma

Boljević          Branko

Dojić Boris

Đurović          Milo

Gogić Danijel

Staniić          Nikolina

Stojović         Jelena

aljaj  Kenan

Vujadinović  Novak

Vujičić            Milica

ivković         Anastasija

 

 

UPIS UČENIKA U I RAZRED PREDAJA ORIGINALNIH DOKUMENATA ZA UČENIKE KOJI SU UPISANI U NAKNADNOM UPISNOM ROKU, KAO I ZA UČENIKE KOJI DOKUEMNTA NISU PREDALI NAKON PRVOG UPISNOG ROKA

Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne kole i diplome o rezultatima sa dravnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju se predaju u koli u utorak, 25.8.2020. godine od 8 do 15h.

Shodno mjerama NKT-a neophodno je da se ispotuje obavezna fizička distanca od 2m i noenje maski.

 

Raspored upisa u II, III i IV razred:

Učionica br. 8 Atrijum.

Srijeda, 26.8.2020. drugi razred

II-1   8:00h

II-2   8:30h

II-3   9:00h

II-4   9:30h

II-5  10:00h

II-6  10:30h

II-7  11:00h

Četvrtak, 27.8.2020. treći razred

III-1  8:00h

III-2  8:30h

III-3  9:00h

III-4  9:30h

III-5  10:00h

III-6  10:30h

III-7  11:00h

III-8  11:30h

III-9  12:00h

Petak, 28.8.2020. četvrti razred

IV-1  8:00h

IV-2  8:30h

IV-3  9:00h

IV-4  9:30h

IV-5  10:00h

 

II upisni rok rang lista

 

Tehničar zatite ivotne sredine

1.      Milica Anđenić   53.64

2.      Medin Kijamet 51,66

Tehničar hemijsko-farmaceutskih proc.

1.      Ivana Tomić        53.05

Tehničar modnog dizajna

1.            Duka Velkovski                53,76

 Proizvođač prehrambenih proizvoda

 

  1. Ljubica Jovanović  39,01
  2. Milica Vujičić      37,51
  3. Danijel Gogić    36,92

 

Operater hemijskih procesa

  1. Stefan Đuretić    44.00
  2. Danica Radovanović        36,44
  3. Danica Boidarka Jeknić 36,29

 

 

NAKNADNI KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED  ZA KOLSKU 2020/2021. GODINU

 Prijava na Konkurs podnosi se od 14. do 17. avgusta 2020. godine, do 15 časova.

 

JU Srednja stručna kola Spasoje Raspopović Podgorica

               Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija

               Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Tehničar zatite ivotne sredine    24 učenika

2) Grafički tehničar/Tehničar metalurgije   3+14 učenika

               3)Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja   26 učenika

 

Obrazovni program (nivo III)

1)   Operater hemijskih procesa i ispivanja      6 učenika

 

 

Usluge

Obrazovni program (nivo IV1)

1)Tehničar modnog dizajna    8 učenika

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Prehrambeni tehničar/Poljoprivredni tehničar  10+10 učenika

 

Obrazovni program (nivo III)

1) Proizvođač prehrambenih proizvoda    4 učenika

 

 

Ljeposava Vuksanović, direktorica:

U susret upisu za narednu kolsku godinu informiemo učenike zavrnog razreda osnovnih kola i njihove roditelje o programima koje nudi naa kola, uslovima kolovanja kao i o perspektivi nakon zavrenog srednjokolskog kolovanja.

Smatram veoma vanim da i neposredno, svim učenicima, budućim srednjokolcima uputim poruku da se pri odabiru srednje kole, odnosno budućeg zanimanja rukovode, ne predrasudama, nego pravim informacijama.

Zbog kvaliteta i aktuelnosti obrazovnih programa nezaposlenih lica, za zanimanja koje mi nudimo, nema na birou rada.

Kvalitetno obrazovanje u naoj koli garantujemo i time to je nastavni proces osavremenjen korićenjem različitih metoda i tehnika rada i primjenom savremenih nastavnih sredstava i pomagala, povezivanjem teorije i prakse i povezivanjem učenika, odnosno kole sa poslodavcima i strukovnim asocijacijama.

U koli postoje odlični uslovi za obavljanje praktične nastave tri savremene laboratorije za hemijsko-farmaceutska ispitivanja i prehrambenu tehnologiju, mini pekara, mini mljekara, frizerski salon, nova konfekcijska radionica, radionica za obradu plemenitih metala...

Ističemo izvanrednu saradnju sa poslodavcima koja se ogleda u spovođenju sistema dualnog obrazovanja, organizovanju stručnih posjeta, realizaciji obaveznih časova kod poslodavaca, realizaciju profesionalne prakse. Istakla bih izvanrednu saradnju sa Zavodom za hidormeteorologiju i seizmologiju Crne Gore, Centrom za ekotoksikoloka ispitivanja CETI, Agencijom za zatitu prirode i ivotne sredine Crne Gore, KAP-om, Zavodom za metrologiju Crne Gore,Plantaama, Kalijom, Geolokim zavodom, modnim ateljeima, frizerskim salonima, tamparijama, rasadnicima i cvjećarama.. Nije rijedak slučaj da poslodavci ponude zaposlenje onim učenicima koji se istaknu za vrijeme obavljanja praktične nastave.

Nai programi imaju prohodnost ka srodnim fakultetima. Imamo odličnu saradnju sa Metalurko-tehnolokim fakultetom UCG, Fakultetom vizualnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom za Prehrambenu tehnologiju i bezbijednost hrane i Fakultetom za dizajn UDG.

Dio smo međunarodnog programa Eko-kola, u okviru kojeg sprovodimo veliki broj aktivnosti i biljeavanja vanih ekolokih datuma.

Radi se na jačanju motivacije učenika za učenjem kroz organizovanje i sprovođenje kolskih takmičenja, unapređivanje prakse pohvaljivanja i nagrađivanja i pruanja različitih vidova podrke učenicima, kao i njihovim roditeljima. Učenici nae kole su u nizu optinskih i dravnih susreta pokazali zavidne rezultate i bili aktivni u promocijama vjetina i znanja i učestvovali u brojnim humanitarnim i volonterskim akcijama, dali doprinos izradi suvenira, rukotvorina i umjetničkih proizvoda i kontinuirano popularizovali obrazovne programe nae kole.

U naoj koli se njeguje duh zajednitva.Prisutna je stalna razmjena informacija, druenja koja organizujemo na nivou i van kole.

Programi koje nudimo za narednu kosku godinu od zanimanja IV stepena su: Tehničar hemijsko farmaceutskih procesa i ispitivanja, Tehničar zatite ivotne sredine, Grafički tehničar, Tehničar metalurgije, Prehrambeni tehničar, Poljoprivredni tehničar i Tehničar modnog dizajna. Od zanimanja III stepena upisujemo Pekare, Frizere, Obrađivače plemenitih metala, Proizvođače prehrambenih proizvoda, Rasadničare-cvjećare, Modne krojače i Operatere hemijskih procesa I ispitivanja.

Poručujem budućim srednjokolcima, kao i njihovim roditeljima, da, razmiljajući o odabiru srednje kole, uzimaju u obzir razvojne oblasti Crne Gore i stanje na Zavodu za zapoljavanje.

Sigurna sam da će veliki broj učenika zavrnih razreda osnovnih kola, u obrazovnim programima koje nudi naa kola prepoznati svoja interesovanja i da će tokom kolovanja, u oputenoj, kreativnoj i radnoj atmosferi razviti sposobnosti, lične potencijale, steći znanja, vjetine, ključne kompetencije koje će im omogućiti da se uspjeno uključe u ivot, na trite rada ili da nastave dalje kolovanje.

Vie informacija tel. 020237361                                                                     mail: skola@ssr-pg.edu.me

 

 

Upis učenika u I razred

 

Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne kole i diplome o rezultatima sa dravnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju  se predaju u koli od 6.7.2020. (ponedjeljak) do 8.7.2020. (srijeda) od 8 do 12h.

 

 

Rang lista nakon prvog upisnog roka - 4.7.2020. (prvi upisni rok)

 

Tehničar zatite ivotne sredine

1.      Mina      Banković              84.72

2.      Nikola   Burić      48.83

3.      Luka       Ulićević 48.18

4.      Matea   Merulić 48.13

 

Tehničar hemijsko-farmaceutskih proc.

1.      Mina      Pejović  82.92

2.      Saka     Jovanović            54.62

 

Grafički tehničar

1.      Valentina             Kostić    103.92

2.      Helena  Marković             72.9

3.      Jelena    Ivančević             71.36

4.      Marija   Keković 70.83

5.      Anja       Bosnić   61.55

6.      Andrea  Mustur  58.67

7.      Petar     orović  54.44

8.      Sava       Krgović  53.98

9.      Andrej   Martinović          53.16

10.   Gordana              Đuričković           51.39

11.   Luka       Bubanja 51.28

12.   Damir    abotić  47.08

 

Tehničar modnog dizajna

1.      Dorotea               Rmu     98.07

2.      Isidora   Jovanović            87.12

3.      Lara       Račanin              63.83

4.      Sneana               Krkotić  59.41

5.      Nina       Radulović            57

6.      Ksenija  Ranatović          56.23

7.      Tijana    Kračković             55.72

8.      Jelena    Jaović  54.66

9.      Elena     Begović 52.57

10.   Marija   Lazarević             51.99

11.   Jovanka Brnović 50.84

12.   Marija   Jovanović            50.48

13.   Lidija      Cvijović 48.55

14.   Tijana    Petrović               49.57

15.   Ivana     ćepanović          49.26

16.   Kristina  Dedivanović        48.52

17.   Anja       Ilinčić     48.34

18.   Danica   Perović  48.05

19.   Kristina  Raović 48.26

 

Prehrambeni tehničar

1.      Danilo   Andrić    58.32

2.      Bala     Savović 51.53

3.      Vuk        Popović 50.43

4.      Ivan       Ivanović               49.58

 

Poljoprivredni  tehničar

1.      Jelena    Pavićević             67.91

2.      Luka       Ivanović               67.52

3.      Boo      Laketić  63.15

4.      Veljko    Kovačević            48.54

 

Frizer

1.      Milica    Stanimirović        81.28

2.      Teodora               Tripunović           79.55

3.      Nina       Garić      77.54

4.      Ajna       Mandić  75.76

5.      Marija   Radulović            73.42

6.      Valentina             Bojanović            69.7

7.      Milosava              Jovanović            68.57

8.      Aleksandra          Ćorović 67.75

9.      Maa     Radovanović       67.42

10.   Viktor    Miloević             67.15

11.   Almina   Murić     66.65

12.   Marija   Mihaljević            65.28

13.   Sanel     Djeević               63.54

14.   Anđela  Bjelić     62.19

15.   Seka       Vujadinović         61.99

16.   Sunčica ivković                61.67

17.   Vanja     Rnković 59.54

18.   Kristina  Sjekloća               57.71

19.   Marija   Ivančević             57.25

20.   Jelena    Zlatičanin             56.82

21.   Aleksandra          Novaković           56.49

22.   Mia        Sekulić   56.43

23.   Ognjen  Pejović  55.47

24.   Teodora               Ćetković              53.91

25.   Nađa     Radulović            52.87

26.   Vukain Vukanović           52.72

27.   Mirela   abotić  52.61

28.   Lara       Nikčević               50.71

 

Operater hemijskih procesa

1.      Risto-Zoran         Perović  43.75

2.      Nemanja              Pavićević             42.81

3.      Andrija  Brković  41.56

4.      Stefan   Đalac     38.74

5.      Aleksandra          Ivanović               37.57

6.      Stefan   Krivokapić           35.23

7.      Stefan   Radunović           33.94

8.      Elma      Rama     30.42

 

Obrađivač plemenitih metala

1.      Alina      Suljević  81.91

2.      Maja      ehovac               43.84

3.      Ratko    Mićović 42.15

4.      Ksenija Bojanić  41.92

5.      Anđela  Stefanović           40.46

6.      Anela     Uković   39.7

7.      Milica    Ljumović              39.26

8.      Semira   Ga        39.11

9.      Jelica     Abramović           38.57

10.   Biserta Garaj  38.56

11.   Emine    Beria    37.21

12.   Jovana  Vlahović               30.42

13.   Edmir     Harrizaj 29.78

 

Proizvođač prehrambenih proizvoda

1.      Milo     Đurović 45.84

2.      Goran    Miloević             45.6

3.      Boris      Dojić    45.33

4.      Branko  Boljević 45.09

5.      Anastasija            ivković 43.36

6.      Elma      Agović   42.36

7.      Kenan    aljaj      41.15

8.      Novak   Vujadinović         39.1

9.      Jelena    Stojović 38.3

10.   Nikolina               Staniić 36.3

 

Pekar

1.      Minela   Kočan    47.63

2.      Almin     Bajramović          43.57

3.      Lazar     Kneević              42.81

4.      Duan    Komatina             42.29

5.      Sofija     Popović 39.74

6.      Redep  Đera      39.03

7.      Iva          Vučinić  37.6

8.      Ervin      Muratović           37.55

9.      Gentijana             Cigani    37

10.   Jasmina Reetar 36.49

11.   Samira   Beria    36.21

12.   Selmira  Beria    36.21

13.   Semir     Đera      33.17

14.   Aleksandra          Janković               33.15

 

____________________________________________

Dragi učenici,

U cilju olakavanja i usmjeravanja komunikacije i razmjene materijala i predavanja za vrijeme obustave nastave, upućujemo vas na sledeće:

U skladu sa komunikacijom na odjeljenskim viber grupama i uputstvima nastavnika poslednjih dana prije obustave nastave, na kolskom sajtu je formirana stranica BAZA ZNANJA.  Link BAZA ZNANJA slui za  preuzimanje materijala, predavanja i dr. Na stranicama, do kojih dalje vode linkovi,  moete preuzeti fajlove  - predavanja, prezentacije, radne listove kao i skripte za pripremu stručnog ispita (u formatima doc, pdf, ppt), podijeljene po područjima rada, obrazovnim programima i razredima.

Takođe, na ovoj stranici, nalaze se mail adrese profesora, za dalju komunikaciju.

Stav Ministarstva prosvjete i nae kole je da prioritet treba da bude zatita zdravlja djece jer, nastava se moe nadoknaditi, a zdravlje tee, ali je obavezan dio posla nastava koja i u neformalnom obliku treba da dođe do učenika.

Ostanite doma i budite zdravi!

Vaa kola!

 

 

VIZIJA KOLE:

Razvijati programe obrazovanja i vaspitanja, kao i uslove  za njihovu realizaciju,  koji će doprinositi oblikovanju zdravih, srećnih  i uspjenih ličnosti i drutva u cjelini.

MISIJA KOLE:          

RADOST, RAD I ZNANJE   KROZ RAD(O)ZNALOST DO USPJEHA

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram