Vasa Raičkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

Obavješenje:

Raspored za četvrtak za učenike I razreda

 

Odjeljenje I-1 Tehničar zaštite životne sredine/Poljoprivredni tehničar

 Početak u 7h, učionica 1

1          Anđelić          Milica

2          Banković       Mina

3          Burić  Nikola

4          Jovanović      Saška

5          Kijamet          Medin

6          Merulić          Matea

7          Pejović           Mina

8          Tomić Ivana

9          Ulićević          Luka

10       Andrić            Danilo

11       Ivanović         Ivan

12       Ivanović         Luka

13       Kovačević      Veljko

14       Laketić           Božo

15       Pavićević       Jelena

16       Savović          Balša

 

I-2  Grafički tehničar

Početak u 7h,učionica 2

1          Bosnić            Anja

2          Bubanja         Luka

3          Đuričković     Gordana

4          Ivančević       Jelena

5          Keković          Marija

6          Kostić Valentina

7          Krgović          Sava

8          Marković       Helena

9          Martinović    Andrej

10       Mustur          Andrea

11       Šabotić          Damir

12       Šorović          Petar

 

Odjeljenje I-3  Tehničar modnog dizajna

Početak u 7h, učionica 3

1          Begović          Elena

2          Brnović          Jovanka

3          Cvijović          Lidija

4          Dedivanović  Kristina

5          Ilinčić Anja

6          Jašović           Jelena

7          Jovanović      Marija

8          Jovanović      Isidora

9          Komatina      Elena

10       Krkotić           Snežana

11       Nikčević         Lara

 

Odjeljenje I-3 Tehničar modnog dizajna

 Početak u 8i30h, učionica 3

12       Lazarević       Marija

13       Perović          Danica

14       Petrović         Tijana

15       Radulović      Nina

16       Ražnatović    Ksenija

17       Rasovic          Kristina

18       Raščanin       Lara

19       Rmuš  Dorotea

20       Šćepanović   Ivana

21       Velkovski       Duška

22       Vukadinović  Andrea

 

Odjeljenje I-4 Frizer

 Početak u 7h, učionica 4

1          Bjelić  Anđela

2          Bojanović      Valentina

3          Ćetković        Teodora

4          Ćorović          Aleksandra

5          Dragaš           Bogdan

6          Dješević         Sanel

7          Garić  Nina

8          Ivančević       Marija

9          Jovanović      Milosava

10       Keković          Maja

11       Mandić          Ajna

12       Mihaljević     Marija

13       Milošević       Goran

14       Milošević       Viktor

15       Murić Almina

 

Odjeljenje I-4 Frizer

Početak u 8i30h, učionica 4

16       Novaković     Aleksandra

17       Pejović           Ognjen

18       Radovanović Maša

19       Radulović      Marija

20       Radulović      Nađa

21       Rnković          Vanja

22       Šabotić          Mirela

23       Tripunović     Teodora

24       Sekulić           Mia

25       Sjekloća         Kristina

26       Stanimirović Milica

27       Vujadinović  Seka

28       Vukanović     Vukašin

29       Zlatičanin      Jelena

30       Živković         Sunčica

 

Odjeljenje I-5  Operater hemijskih procesa/Obrađivač plemenitih metala

Početak u 7h, učinoca 5

1          Brković          Andrija

2          Đalac  Stefan

3          Ivanović         Aleksandra

4          Jeknić Danica Božidarka

5          Krivokapić     Stefan

6          Pavićević       Nemanja

7          Perović          Risto Zoran

8          Radovanović Danica

9          Radunović     Stefan

10       Rama Elma

11       Abramović    Jelica

12       Beriša Emine

 

 

Odjkeljenje I-5  Operater hemijskih procesa/Obrađivač plemenitih metala

Početak u 8 i30h, učionica 5

13       Bojanić          Ksenija

14       Vlahović        Jovana

15       Đuretić          Stefan

16       Garaj  Bisarta

17       Gaš     Semira

18       Ljumović       Milica

19       Mićović          Ratko

20       Stefanović     Anđela

21       Suljević          Alina

22       Uković            Anela

23       Hajrizaj          Edmir

24       Šehovac         Maja

 

 

Odjeljenje I-6   Pekar / Proizvođač prehrambenih proizvoda

Početak u 7h, učionica 6

Bajramović   Almin

Beriša Samira

Beriša Selmira

Cigani Gentijana

Đera   Redžep

Đera   Semir

Janković         Aleksandra

Knežević        Lazar

Kočan Minela

Komatina      Dušan

Muratović     Ervin

Popović         Sofija

Rešetar          Jasmina

Vučinić           Iva

                       

 

Odjeljenje I-6  Pekar / Proizvođač prehrambenih proizvoda

Početak u 8i30h, učionica 6

Agović            Elma

Boljević          Branko

Džojić Boris

Đurović          Miloš

Gogić Danijel

Stanišić          Nikolina

Stojović         Jelena

Šaljaj  Kenan

Vujadinović  Novak

Vujičić            Milica

Živković         Anastasija

 

 

UPIS UČENIKA U I RAZRED – PREDAJA ORIGINALNIH DOKUMENATA ZA UČENIKE KOJI SU UPISANI U NAKNADNOM UPISNOM ROKU, KAO I ZA UČENIKE KOJI DOKUEMNTA NISU PREDALI NAKON PRVOG UPISNOG ROKA

Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju se predaju u školi u utorak, 25.8.2020. godine od 8 do 15h.

Shodno mjerama NKT-a neophodno je da se ispoštuje obavezna fizička distanca od 2m i nošenje maski.

 

Raspored upisa u II, III i IV razred:

Učionica br. 8 – Atrijum.

Srijeda, 26.8.2020. – drugi razred

II-1   8:00h

II-2   8:30h

II-3   9:00h

II-4   9:30h

II-5  10:00h

II-6  10:30h

II-7  11:00h

Četvrtak, 27.8.2020. – treći razred

III-1  8:00h

III-2  8:30h

III-3  9:00h

III-4  9:30h

III-5  10:00h

III-6  10:30h

III-7  11:00h

III-8  11:30h

III-9  12:00h

Petak, 28.8.2020. – četvrti razred

IV-1  8:00h

IV-2  8:30h

IV-3  9:00h

IV-4  9:30h

IV-5  10:00h

 

II upisni rok – rang lista

 

Tehničar zaštite životne sredine

1.      Milica Anđenić   53.64

2.      Medin Kijamet 51,66

Tehničar hemijsko-farmaceutskih proc.

1.      Ivana Tomić        53.05

Tehničar modnog dizajna

1.            Duška Velkovski                53,76

 Proizvođač prehrambenih proizvoda

 

  1. Ljubica Jovanović  39,01
  2. Milica Vujičić      37,51
  3. Danijel Gogić    36,92

 

Operater hemijskih procesa

  1. Stefan Đuretić    44.00
  2. Danica Radovanović        36,44
  3. Danica Božidarka Jeknić 36,29

 

 

NAKNADNI KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 Prijava na Konkurs podnosi se od 14. do 17. avgusta 2020. godine, do 15 časova.

 

JU Srednja stručna škola »Spasoje Raspopović« Podgorica

               Rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija

               Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Tehničar zaštite životne sredine    24 učenika

2) Grafički tehničar/Tehničar metalurgije   3+14 učenika

               3)Tehničar hemijsko-farmaceutskih procesa i ispitivanja   26 učenika

 

Obrazovni program (nivo III)

1)   Operater hemijskih procesa i ispivanja      6 učenika

 

 

Usluge

Obrazovni program (nivo IV1)

1)Tehničar modnog dizajna    8 učenika

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Obrazovni programi (nivo IV1)

1) Prehrambeni tehničar/Poljoprivredni tehničar  10+10 učenika

 

Obrazovni program (nivo III)

1) Proizvođač prehrambenih proizvoda    4 učenika

 

 

Ljeposava Vuksanović, direktorica:

U susret upisu za narednu školsku godinu informišemo učenike završnog razreda osnovnih škola i njihove roditelje o programima koje nudi naša škola, uslovima školovanja kao i o perspektivi nakon završenog srednjoškolskog školovanja.

Smatram veoma važnim da i neposredno, svim učenicima, budućim srednjoškolcima uputim poruku da se pri odabiru srednje škole, odnosno budućeg zanimanja rukovode, ne predrasudama, nego pravim informacijama.

Zbog kvaliteta i aktuelnosti obrazovnih programa – nezaposlenih lica, za zanimanja koje mi nudimo, nema na birou rada.

Kvalitetno obrazovanje u našoj školi garantujemo i time što je nastavni proces osavremenjen korišćenjem različitih metoda i tehnika rada i primjenom savremenih nastavnih sredstava i pomagala, povezivanjem teorije i prakse i povezivanjem učenika, odnosno Škole sa poslodavcima i strukovnim asocijacijama.

U školi postoje odlični uslovi za obavljanje praktične nastave – tri savremene laboratorije za hemijsko-farmaceutska ispitivanja i prehrambenu tehnologiju, mini pekara, mini mljekara, frizerski salon, nova konfekcijska radionica, radionica za obradu plemenitih metala...

Ističemo izvanrednu saradnju sa poslodavcima koja se ogleda u spovođenju sistema dualnog obrazovanja, organizovanju stručnih posjeta, realizaciji obaveznih časova kod poslodavaca, realizaciju profesionalne prakse. Istakla bih izvanrednu saradnju sa Zavodom za hidormeteorologiju i seizmologiju Crne Gore, Centrom za ekotoksikološka ispitivanja CETI, Agencijom za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore, KAP-om, Zavodom za metrologiju Crne Gore,Plantažama, Kalijom, Geološkim zavodom, modnim ateljeima, frizerskim salonima, štamparijama, rasadnicima i cvjećarama.. Nije rijedak slučaj da poslodavci ponude zaposlenje onim učenicima koji se istaknu za vrijeme obavljanja praktične nastave.

Naši programi imaju prohodnost ka srodnim fakultetima. Imamo odličnu saradnju sa Metalurško-tehnološkim fakultetom UCG, Fakultetom vizualnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom za Prehrambenu tehnologiju i bezbijednost hrane i Fakultetom za dizajn UDG.

Dio smo međunarodnog programa Eko-škola, u okviru kojeg sprovodimo veliki broj aktivnosti i bilježavanja važnih ekoloških datuma.

Radi se na jačanju motivacije učenika za učenjem kroz organizovanje i sprovođenje školskih takmičenja, unapređivanje prakse pohvaljivanja i nagrađivanja i pružanja različitih vidova podrške učenicima, kao i njihovim roditeljima. Učenici naše škole su u nizu opštinskih i državnih susreta pokazali zavidne rezultate i bili aktivni u promocijama vještina i znanja i učestvovali u brojnim humanitarnim i volonterskim akcijama, dali doprinos izradi suvenira, rukotvorina i umjetničkih proizvoda i kontinuirano popularizovali obrazovne programe naše škole.

U našoj školi se njeguje duh zajedništva.Prisutna je stalna razmjena informacija, druženja koja organizujemo na nivou i van Škole.

Programi koje nudimo za narednu škosku godinu od zanimanja IV stepena su: Tehničar hemijsko farmaceutskih procesa i ispitivanja, Tehničar zaštite životne sredine, Grafički tehničar, Tehničar metalurgije, Prehrambeni tehničar, Poljoprivredni tehničar i Tehničar modnog dizajna. Od zanimanja III stepena upisujemo Pekare, Frizere, Obrađivače plemenitih metala, Proizvođače prehrambenih proizvoda, Rasadničare-cvjećare, Modne krojače i Operatere hemijskih procesa I ispitivanja.

Poručujem budućim srednjoškolcima, kao i njihovim roditeljima, da, razmišljajući o odabiru srednje škole, uzimaju u obzir razvojne oblasti Crne Gore i stanje na Zavodu za zapošljavanje.

Sigurna sam da će veliki broj učenika završnih razreda osnovnih škola, u obrazovnim programima koje nudi naša škola prepoznati svoja interesovanja i da će tokom školovanja, u opuštenoj, kreativnoj i radnoj atmosferi razviti sposobnosti, lične potencijale, steći znanja, vještine, ključne kompetencije koje će im omogućiti da se uspješno uključe u život, na tržište rada ili da nastave dalje školovanje.

Više informacija tel. 020237361                                                                     mail: skola@ssr-pg.edu.me

 

 

Upis učenika u I razred

 

Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju  se predaju u školi od 6.7.2020. (ponedjeljak) do 8.7.2020. (srijeda) od 8 do 12h.

 

 

Rang lista nakon prvog upisnog roka - 4.7.2020. (prvi upisni rok)

 

Tehničar zaštite životne sredine

1.      Mina      Banković              84.72

2.      Nikola   Burić      48.83

3.      Luka       Ulićević 48.18

4.      Matea   Merulić 48.13

 

Tehničar hemijsko-farmaceutskih proc.

1.      Mina      Pejović  82.92

2.      Saška     Jovanović            54.62

 

Grafički tehničar

1.      Valentina             Kostić    103.92

2.      Helena  Marković             72.9

3.      Jelena    Ivančević             71.36

4.      Marija   Keković 70.83

5.      Anja       Bosnić   61.55

6.      Andrea  Mustur  58.67

7.      Petar     Šorović  54.44

8.      Sava       Krgović  53.98

9.      Andrej   Martinović          53.16

10.   Gordana              Đuričković           51.39

11.   Luka       Bubanja 51.28

12.   Damir    Šabotić  47.08

 

Tehničar modnog dizajna

1.      Dorotea               Rmuš     98.07

2.      Isidora   Jovanović            87.12

3.      Lara       Raščanin              63.83

4.      Snežana               Krkotić  59.41

5.      Nina       Radulović            57

6.      Ksenija  Ražnatović          56.23

7.      Tijana    Kračković             55.72

8.      Jelena    Jašović  54.66

9.      Elena     Begović 52.57

10.   Marija   Lazarević             51.99

11.   Jovanka Brnović 50.84

12.   Marija   Jovanović            50.48

13.   Lidija      Cvijović 48.55

14.   Tijana    Petrović               49.57

15.   Ivana     Šćepanović          49.26

16.   Kristina  Dedivanović        48.52

17.   Anja       Ilinčić     48.34

18.   Danica   Perović  48.05

19.   Kristina  Rašović 48.26

 

Prehrambeni tehničar

1.      Danilo   Andrić    58.32

2.      Balša     Savović 51.53

3.      Vuk        Popović 50.43

4.      Ivan       Ivanović               49.58

 

Poljoprivredni  tehničar

1.      Jelena    Pavićević             67.91

2.      Luka       Ivanović               67.52

3.      Božo      Laketić  63.15

4.      Veljko    Kovačević            48.54

 

Frizer

1.      Milica    Stanimirović        81.28

2.      Teodora               Tripunović           79.55

3.      Nina       Garić      77.54

4.      Ajna       Mandić  75.76

5.      Marija   Radulović            73.42

6.      Valentina             Bojanović            69.7

7.      Milosava              Jovanović            68.57

8.      Aleksandra          Ćorović 67.75

9.      Maša     Radovanović       67.42

10.   Viktor    Milošević             67.15

11.   Almina   Murić     66.65

12.   Marija   Mihaljević            65.28

13.   Sanel     Dješević               63.54

14.   Anđela  Bjelić     62.19

15.   Seka       Vujadinović         61.99

16.   Sunčica Živković                61.67

17.   Vanja     Rnković 59.54

18.   Kristina  Sjekloća               57.71

19.   Marija   Ivančević             57.25

20.   Jelena    Zlatičanin             56.82

21.   Aleksandra          Novaković           56.49

22.   Mia        Sekulić   56.43

23.   Ognjen  Pejović  55.47

24.   Teodora               Ćetković              53.91

25.   Nađa     Radulović            52.87

26.   Vukašin Vukanović           52.72

27.   Mirela   Šabotić  52.61

28.   Lara       Nikčević               50.71

 

Operater hemijskih procesa

1.      Risto-Zoran         Perović  43.75

2.      Nemanja              Pavićević             42.81

3.      Andrija  Brković  41.56

4.      Stefan   Đalac     38.74

5.      Aleksandra          Ivanović               37.57

6.      Stefan   Krivokapić           35.23

7.      Stefan   Radunović           33.94

8.      Elma      Rama     30.42

 

Obrađivač plemenitih metala

1.      Alina      Suljević  81.91

2.      Maja      Šehovac               43.84

3.      Ratko    Mićović 42.15

4.      Ksenija Bojanić  41.92

5.      Anđela  Stefanović           40.46

6.      Anela     Uković   39.7

7.      Milica    Ljumović              39.26

8.      Semira   Gaš        39.11

9.      Jelica     Abramović           38.57

10.   Biserta Garaj  38.56

11.   Emine    Beriša    37.21

12.   Jovana  Vlahović               30.42

13.   Edmir     Harrizaj 29.78

 

Proizvođač prehrambenih proizvoda

1.      Miloš     Đurović 45.84

2.      Goran    Milošević             45.6

3.      Boris      Džojić    45.33

4.      Branko  Boljević 45.09

5.      Anastasija            Živković 43.36

6.      Elma      Agović   42.36

7.      Kenan    Šaljaj      41.15

8.      Novak   Vujadinović         39.1

9.      Jelena    Stojović 38.3

10.   Nikolina               Stanišić 36.3

 

Pekar

1.      Minela   Kočan    47.63

2.      Almin     Bajramović          43.57

3.      Lazar     Knežević              42.81

4.      Dušan    Komatina             42.29

5.      Sofija     Popović 39.74

6.      Redžep  Đera      39.03

7.      Iva          Vučinić  37.6

8.      Ervin      Muratović           37.55

9.      Gentijana             Cigani    37

10.   Jasmina Rešetar 36.49

11.   Samira   Beriša    36.21

12.   Selmira  Beriša    36.21

13.   Semir     Đera      33.17

14.   Aleksandra          Janković               33.15

 

____________________________________________

Dragi učenici,

U cilju olakšavanja i usmjeravanja komunikacije i razmjene materijala i predavanja za vrijeme obustave nastave, upućujemo vas na sledeće:

U skladu sa komunikacijom na odjeljenskim viber grupama i uputstvima nastavnika poslednjih dana prije obustave nastave, na školskom sajtu je formirana stranica BAZA ZNANJA.  Link BAZA ZNANJA služi za  preuzimanje materijala, predavanja i dr. Na stranicama, do kojih dalje vode linkovi,  možete preuzeti fajlove  - predavanja, prezentacije, radne listove kao i skripte za pripremu stručnog ispita (u formatima doc, pdf, ppt), podijeljene po područjima rada, obrazovnim programima i razredima.

Takođe, na ovoj stranici, nalaze se mail adrese profesora, za dalju komunikaciju.

Stav Ministarstva prosvjete i naše škole je da prioritet treba da bude zaštita zdravlja djece jer, nastava se može nadoknaditi, a zdravlje teže, ali je obavezan dio posla nastava koja i u neformalnom obliku treba da dođe do učenika.

Ostanite doma i budite zdravi!

Vaša škola!

 

 

VIZIJA ŠKOLE:

Razvijati programe obrazovanja i vaspitanja, kao i uslove  za njihovu realizaciju,  koji će doprinositi oblikovanju zdravih, srećnih  i uspješnih ličnosti i društva u cjelini.

MISIJA ŠKOLE:          

„RADOST, RAD I ZNANJE –  KROZ RAD(O)ZNALOST DO USPJEHA“

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram