JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

 
    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”

Broj   1146

Datum 20.09.2019.

 

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ dostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

 

Lice/a za davanjeinformacija: Vesko Mihailović 067/811-540

 

Adresa:

 

Poštanski broj: Vasa Raičkovića, 26

 

Sjedište:

 

PIB:   02042991

 

Telefon:

 

Faks:  202/238-998

 

E-mail adresa:

 

Internet stranica: www.sraspopovic.com

 

 

II  Predmet nabavke:

 

   robe

x usluge

   radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

 

Osiguranje učenika

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om ____3000_ €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Osigurane sume u eurima za uplatu(premiju) od  5e po učeniku:

 

Smrt usled nesrećnog slučaja -    2.250,00

 

Trajni invaliditet-2.250,00

 

Troškovi liječenja-1.275,00

 

Dnevna nadoknada-0,30

 

Bolnički dan-0,50

 

 

Cijena premije po jednom učeniku iznosi 5 eura sa PDV-om.

Ukupna premija za 574 učenika iznosi 2870 eura sa PDV-om.

 

 

VI Način plaćanja

 

Rok i način plaćanja

 

Način plaćanja je: virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 

3 dana od zaključivanja ugovora/prihvatanja profakture.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena                                                               brojbodova       100   

 

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedećimpodkriterijumima:

¨ najniža ponuđena cijena                                                           brojbodova                

¨ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova                       brojbodova                

¨ kvalitet                                                                                     brojbodova                

¨ tekući troškovi održavanja                                                      brojbodova                

¨ troškovna ekonomičnost                                                          brojbodova                

¨ tehničke i tehnološke prednosti                                               brojbodova                

¨ program i stepen zaštite životne sredine,

odnosno energetske efikasnosti                                               brojbodova                

¨ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                           brojbodova                

¨ garantni period, vrsta i kvalitet garancija

i garantovana vrijednost                                                          brojbodova                

¨ obezbjeđenje rezervnih djelova                                               brojbodova                

¨ post-garantno održavanje                                                        brojbodova                

¨ estetske i funkcionalne karakteristike                                      brojbodova                

¨ _________________________________            brojbodova                

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 24.09.2019.godine do 12:00 sati. Otvaranje ponuda je 24.09.2019.  u 12:10 sati.

 

 

Ponude se mogu predati:

 

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vasa Raičkovića 26.

 

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vasa Raičkovića 26

 

X elektronskim putem na meil adresu    skola@ssr-pg.edu.me.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

27.09.2019.

 

XI Druge informacije

 

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca

 

Vesko Mihailović                                        M.P.             Ljeposava Vuksanović

 

 

 

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”       OBRAZAC 3

Broj 1107

Mjesto i datum 28.09.2018.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   PODACI O  NARUČIOCU

 

Naručilac: JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”

Kontakt osoba: Vesko Mihailović

Adresa:  Vasa raičkovića, 26

Poštanski broj: 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj:  02042991

Telefon: 202/237-361

Faks:

Elektronska adresa (e-mail): skola@ssr-pg.edu.me

Internet adresa (web): www.sraspopovic.com

 

II Predmet nabavke:

 

X  robe,

¨ usluge,

¨ radovi.

 

III  Opis predmeta nabavke:

 

Računarska oprema - računari, projektori, štampači i potrepštine za kompjutere

 

Lap-top – 1 kom.

Projektor – 2 kom.

Projekciono platno zidno – 1 kom.

Univerzalni nosač za projektor – 1 kom.

Montaža, obuka i puštanje u rad nabavljene opreme.

 

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4000 €;

 

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

 

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

X  izbor najpovoljnije ponude

 

¨

 

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

 

 

 

 

¨

 

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

 1. Tehno-centar Knežević  ukupan broj dodijeljenih bodova 100
 2. Kernel co d.o.o. ukupan broj dodijeljenih bodova 99,03
 3. D.o.o. On OFF ukupan broj dodijeljenih bodova 98,12
 4. .......

 

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

 

Ponuđač: Tehno-centar Knežević 

Kontakt-osoba: Dragan Knežević

Adresa: Ul.Kralja Nikole

Poštanski broj: 81000

Grad:  Podgorica

Identifikacioni broj (PIB): 02698242

Telefon: 069/456-459

Fax:

Elektronska adresa (e-mail):

Internet adresa:

 

IX Cijena najpovoljnije ponude

 

1272,50 eura

 

 

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

 

¨ će zaključiti ugovor

X  će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

 

 

 

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”

Broj 1105   

Datum 26.09.2018.

 

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ dostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

 

Lice/a za davanjeinformacija: Vesko Mihailović 067/811-540

 

Adresa:

 

Poštanskibroj: Vasa Raičkovića, 26

 

Sjedište:

 

PIB:   02042991

 

Telefon:

 

Faks:  202/238-998

 

E-mail adresa:

 

Internet stranica: www.sraspopovic.com

 

 

II  Predmet nabavke:

 

X  robe

¨ usluge

¨ radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

 

Računarska oprema - računari, projektori, štampači i potrepštine za kompjutere

 

Lap-top – 1 kom.

Projektor – 2 kom.

Projekciono platno zidno – 1 kom.

Univerzalni nosač za projektor – 1 kom.

Montaža, obuka i puštanje u rad nabavljene opreme.

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om ____4000_ €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Projektor: epson ili ekvivalent

 

(long lamp and filter life) Versatile projector, SVGA 800x600 4:3, 3200 ANSI, 15 000:1, Wireless (optional), USB host, 1xVGA, 1xHDMI, 1xComposite, 2w, Lampa: 6000/10000h Normal/Eco

 

Lap-top

 

IdeaPad 320-15 (Onyx Black) 15.6" HD (1366                                                                                                        

x768) AG, DualCore N3350 up to 2.4GHz/2M                                                                                                       

B, 4GB DDR3L, 500GB, DVD-RW, Intel HD-500,                                                                                                           

 0.3MP, Lan, WiFi- AC, HDMI, USB3.0, 4-1, BT4                                                                                                           

.1, NumPad 2C-30Wh, Win10 Home

                                       

Projekciono platno-zidno  180 x 180cm

 

 

Univerzalni zglobni plafonski nosac za projektor

 

 

 

 

VI Način plaćanja

 

Rok i način plaćanja

 

Rok plaćanja je: 3 dana od isporuke robe

Način plaćanja je: virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 

3 dana od zaključivanja ugovora/prihvatanja profakture.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena                                                               brojbodova       100   

 

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedećimpodkriterijumima:

¨ najniža ponuđena cijena                                                           brojbodova                

¨ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova                       brojbodova                

¨ kvalitet                                                                                     brojbodova                

¨ tekući troškovi održavanja                                                      brojbodova                

¨ troškovna ekonomičnost                                                          brojbodova                

¨ tehničke i tehnološke prednosti                                               brojbodova                

¨ program i stepen zaštite životne sredine,

odnosno energetske efikasnosti                                               brojbodova                

¨ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                           brojbodova                

¨ garantni period, vrsta i kvalitet garancija

i garantovana vrijednost                                                          brojbodova                

¨ obezbjeđenje rezervnih djelova                                               brojbodova                

¨ post-garantno održavanje                                                        brojbodova                

¨ estetske i funkcionalne karakteristike                                      brojbodova                

¨ _________________________________            brojbodova                

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 28.09.2018.godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vasa Raičkovića 26.

 

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vasa Raičkovića 26

 

X elektronskim putem na meil adresu    skola@ssr-pg.edu.me.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

29.08.2018.

 

XI Druge informacije

 

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca

 

Vesko Mihailović                                        M.P.             Ljeposava Vuksanović

 

 

 

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”       OBRAZAC 3

Broj 1081

Mjesto i datum 21.09.2018.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   PODACI O  NARUČIOCU

 

Naručilac: JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”

Kontakt osoba: Vesko Mihailović

Adresa:  Vasa raičkovića, 26

Poštanski broj: 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj:  02042991

Telefon: 202/237-361

Faks:

Elektronska adresa (e-mail): skola@ssr-pg.edu.me

Internet adresa (web): www.sraspopovic.com

 

II Predmet nabavke:

 

  robe,

x usluge,

 radovi.

 

III  Opis predmeta nabavke:

 

Osiguranje učenika

 

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3000 €;

 

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

 

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

X  izbor najpovoljnije ponude

 

¨

 

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

 

 

 

 

¨

 

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

 1. Lovćen osiguranje ukupan broj dodijeljenih bodova 100
 2. Sava osiguranje  ukupan broj dodijeljenih bodova 100.
 3. generali  ukupan broj dodijeljenih bodova 100.
 4. UNIQAosiguranje  ukupan broj dodijeljenih bodova 100.

 

 

U postupku  žrijebanja, izabran je ponuđač Lovćen osiguranje.

 

 

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

 

Ponuđač: Lovćen osiguranje

Kontakt-osoba: Miloš Tomić

Adresa: Ul Slobode 13A

Poštanski broj:

Grad:  Podgorica

Identifikacioni broj (PIB): 02018560

Telefon: 202404400

Fax:

Elektronska adresa (e-mail):

Internet adresa:

 

IX Cijena najpovoljnije ponude

 

2635,00 eura

 

 

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

 

¨ će zaključiti ugovor

X  će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

 

 

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”

Broj   1046

Datum 17.09.2018.

 

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ dostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

 

Lice/a za davanjeinformacija: Vesko Mihailović 067/811-540

 

Adresa:

 

Poštanski broj: Vasa Raičkovića, 26

 

Sjedište:

 

PIB:   02042991

 

Telefon:

 

Faks:  202/238-998

 

E-mail adresa:

 

Internet stranica: www.sraspopovic.com

 

 

II  Predmet nabavke:

 

   robe

x usluge

   radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

 

Osiguranje učenika

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om ____3000_ €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Osigurane sume u eurima za uplatu(premiju) od  5e po učeniku:

 

Smrt usled nesrećnog slučaja -    2.250,00

 

Trajni invaliditet-2.250,00

 

Troškovi liječenja-1.275,00

 

Dnevna nadoknada-0,30

 

Bolnički dan-0,50

 

 

Cijena premije po jednom učeniku iznosi 5 eura sa PDV-om.

Ukupna premija za 527 učenika iznosi 2635 eura sa PDV-om.

 

 

VI Način plaćanja

 

Rok i način plaćanja

 

Način plaćanja je: virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 

3 dana od zaključivanja ugovora/prihvatanja profakture.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena                                                               brojbodova       100   

 

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedećimpodkriterijumima:

¨ najniža ponuđena cijena                                                           brojbodova                

¨ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova                       brojbodova                

¨ kvalitet                                                                                     brojbodova                

¨ tekući troškovi održavanja                                                      brojbodova                

¨ troškovna ekonomičnost                                                          brojbodova                

¨ tehničke i tehnološke prednosti                                               brojbodova                

¨ program i stepen zaštite životne sredine,

odnosno energetske efikasnosti                                               brojbodova                

¨ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                           brojbodova                

¨ garantni period, vrsta i kvalitet garancija

i garantovana vrijednost                                                          brojbodova                

¨ obezbjeđenje rezervnih djelova                                               brojbodova                

¨ post-garantno održavanje                                                        brojbodova                

¨ estetske i funkcionalne karakteristike                                      brojbodova                

¨ _________________________________            brojbodova                

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 20.09.2018.godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vasa Raičkovića 26.

 

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vasa Raičkovića 26

 

X elektronskim putem na meil adresu    skola@ssr-pg.edu.me.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

21.09.2018.

 

XI Druge informacije

 

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca

 

Vesko Mihailović                                        M.P.             Ljeposava Vuksanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”       OBRAZAC 3

Broj 1083

Mjesto i datum 26.09.2017.

 

 

 

Naručilac JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”       OBRAZAC 3

Broj 914

Mjesto i datum 23.08.2017.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   PODACI O  NARUČIOCU

 

Naručilac: JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”

Kontakt osoba: Vesko Mihailović

Adresa:  Vasa raičkovića, 26

Poštanski broj: 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj:  02042991

Telefon: 202/237-361

Faks:

Elektronska adresa (e-mail): skola@ssr-pg.edu.me

Internet adresa (web): www.sraspopovic.com

 

II Predmet nabavke:

 

X  robe,

¨ usluge,

¨ radovi.

 

III  Opis predmeta nabavke:

 

Računarska oprema - računari, projektori, štampači i potrepštine za kompjutere

 

Lap-top – 3 kom.

Projektor – 3 kom.

Video kabal za povezivanje lap-top-a i projektora (dužina min. 6m) – 3 kom.

Projekciono platno zidno – 3 kom.

Univerzalni nosač za projektor – 1 kom.

Montaža, obuka i puštanje u rad nabavljene opreme.

 

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 3000 €;

 

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

 

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

X  izbor najpovoljnije ponude

 

¨

 

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

 

 

 

 

¨

 

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

 1. Knežević TC  ukupan broj dodijeljenih bodova 100
 2. (DATALINK društvo za informatički inžinjering d.o.o.) ukupan broj dodijeljenih bodova 99,03
 3. (ITS Information technology Service d.o.o.   ) ukupan broj dodijeljenih bodova 98,12
 4. .......

 

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

 

Ponuđač: Tehno centar Knežević

Kontakt-osoba: D.Knežević

Adresa: Kralja Nikole

Poštanski broj:

Grad:  Podgorica

Identifikacioni broj (PIB): 02692242

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa (e-mail):

Internet adresa:

 

IX Cijena najpovoljnije ponude

 

2189,60 eura

 

 

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

 

¨ će zaključiti ugovor

X  će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 

I   PODACI O  NARUČIOCU

 

Naručilac: JU Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”

Kontakt osoba: Vesko Mihailović

Adresa:  Vasa raičkovića, 26

Poštanski broj: 81000

Grad: Podgorica

Identifikacioni broj:  02042991

Telefon: 202/237-361

Faks:

Elektronska adresa (e-mail): skola@ssr-pg.edu.me

Internet adresa (web): www.sraspopovic.com

 

II Predmet nabavke:

 

  robe,

x usluge,

 radovi.

 

III  Opis predmeta nabavke:

 

Osiguranje učenika

 

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2700 €;

 

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

 

¨ obustavljanje postupka nabavke ili

X  izbor najpovoljnije ponude

 

¨

 

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

 

 

 

 

¨

 

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

 

 1. UNIQA osiguranje ukupan broj dodijeljenih bodova 100
 2. Sava osiguranje  ukupan broj dodijeljenih bodova 100.

 

U postupku  žrijebanja, izabran je ponuđač UNIQA osiguranje.

 

 

VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

 

Ponuđač: UNIQA osiguranje

Kontakt-osoba: Miloš Zečević

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 98/4

Poštanski broj:

Grad:  Podgorica

Identifikacioni broj (PIB):

Telefon: 202444700

Fax:

Elektronska adresa (e-mail):

Internet adresa:

 

IX Cijena najpovoljnije ponude

 

2085,00 eura

 

 

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

 

¨ će zaključiti ugovor

X  će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

 

 

NaručilacJU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović”

Broj   1064

Datum 22.09.2017.

 

 

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ dostavlja

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

 

Lice/a za davanjeinformacija: Vesko Mihailović 067/811-540

 

Adresa:

 

Poštanski broj: Vasa Raičkovića, 26

 

Sjedište:

 

PIB:   02042991

 

Telefon:

 

Faks:  202/238-998

 

E-mail adresa:

 

Internet stranica: www.sraspopovic.com

 

 

II  Predmet nabavke:

 

   robe

x usluge

   radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

 

Osiguranje učenika

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om ____2700_ €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Osigurane sume u eurima za uplatu(premiju) od  5e po učeniku:

 

Smrt usled nesrećnog slučaja -    2.250,00

 

Trajni invaliditet-2.250,00

 

Troškovi liječenja-1.275,00

 

Dnevna nadoknada-0,30

 

Bolnički dan-0,50

 

 

Cijena premije po jednom učeniku iznosi 5 eura sa PDV-om.

Ukupna premija za 417 učenika iznosi 2085 eura sa PDV-om.

 

 

VI Način plaćanja

 

Rok i način plaćanja

 

Način plaćanja je: virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 

3 dana od zaključivanja ugovora/prihvatanja profakture.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena                                                               brojbodova       100   

 

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedećimpodkriterijumima:

¨ najniža ponuđena cijena                                                           brojbodova                

¨ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova                       brojbodova                

¨ kvalitet                                                                                     brojbodova                

¨ tekući troškovi održavanja                                                      brojbodova                

¨ troškovna ekonomičnost                                                          brojbodova                

¨ tehničke i tehnološke prednosti                                               brojbodova                

¨ program i stepen zaštite životne sredine,

odnosno energetske efikasnosti                                               brojbodova                

¨ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                           brojbodova                

¨ garantni period, vrsta i kvalitet garancija

i garantovana vrijednost                                                          brojbodova                

¨ obezbjeđenje rezervnih djelova                                               brojbodova                

¨ post-garantno održavanje                                                        brojbodova                

¨ estetske i funkcionalne karakteristike                                      brojbodova                

¨ _________________________________            brojbodova                

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 26.09.2017.godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vasa Raičkovića 26.

 

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vasa Raičkovića 26

 

X elektronskim putem na meil adresu    skola@ssr-pg.edu.me.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

26.09.2017.

 

XI Druge informacije

 

 

 

 

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca

 

Vesko Mihailović                                        M.P.             Ljeposava Vuksanović

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

 

Naručilac: JU Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović"

 

Lice/a za davanje informacija: Vesko Mihailović 067/811-540

 

Adresa:  Vasa Raičkovića, 26

 

Poštanski broj: 81000

 

Sjedište: Podgorica

 

PIB:   02042991

 

Telefon: 020/237-361

 

Faks:  020/238-998

 

E-mail adresa: skola@ssr-pg.edu.me

 

Internet stranica: www.sraspopovic.com

 

 

II  Predmet nabavke:

 

X  robe

¨ usluge

¨ radovi

 

III Opis predmeta nabavke:

 

Računarska oprema - računari, projektori, štampači i potrepštine za kompjutere

 

Lap-top – 3 kom.

Projektor – 3 kom.

Video kabal za povezivanje lap-top-a i projektora (dužina min. 6m) – 3 kom.

Projekciono platno zidno – 3 kom.

Univerzalni nosač za projektor – 1 kom.

Montaža, obuka i puštanje u rad nabavljene opreme.

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om ____3000_ €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

 

Projektor: epson ili ekvivalent

Sistem projekcije

3LCD tehnologija

Nativna rezolucija

800 x 600

Format rezolucije

SVGA

Kontrast

15.000:1

   

Lampa

Radni vijek (standardni režim)

5.000h

Radni vijek (economic režim)

10.000h

   

Povezivost

HDMI ulaz

1

Analogni video ulazi

S-Video, VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA)

Audio ulaz

2x RCA

USB

USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (tip B)

Ostali priključci / Slotovi

Kensington security lock slot

   

Ostalo

 

 

Zvučnici

1W

Napomena

Kompatibilan sa dokument kamerom

   

Fizičke karakteristike

Dimenzije

297mm x 234mm x 77mm

Masa

2.4kg

Nivo buke (standardni režim)

37dB

Nivo buke (economic režim)

28dB

Boja

Bela

Pakovanje

Daljinski upravljač, VGA kabl, Torba za nošenje

   

Garancija

 

 

 

Lap top:

Garancija

2 godine

Lampa

12 mjeseci ili 1.000 radnih sa

 

 

 

 

 

Ekran

Ekran 15,6", Vrsta ekrana lED backlit HD,glare,Max. rezolucija 1366x768

Procesor

Intel Celeron Dual Core N3060, CPU brzina 1.6GHz up to 2,48GHz, L3 Cache 2 MB

Memorija

4GB  LPDDR3 1600MHz , maksimalno 4GB

Hard disk

Kapacitet: 500GB Rotacija: 5400 rpm

Graficka karta

Intel HD Graphics

Opticki uredjaj

DVD±RW DL

Mreza

WiFi Da 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, 1x 10/100 Mbps

Slotovi

USB 2.0 priključak 1, USB 3.0 1, HDMI 1,,USB 3.1 1, čitač kartica

Kamera

Video kamera HD 720p

Audio

Zvučnici  SonicMaster

Baterija

Li-Ion 3 ćelije

Fizicke karakteristike

Širina 382mm, Dužina 252mm, Visina 25,4mm, Težina 2.0 kg,

Garancija – 2 godine

 

 

Projekciono platno-zidno  180 x 180cm

 

 

Univerzalni zglobni plafonski nosac za projektor

 

 

 

VI Način plaćanja

 

Rok i način plaćanja

 

Rok plaćanja je: 3 dana od isporuke robe

Način plaćanja je: virmanski

 

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

 

3 dana od zaključivanja ugovora/prihvatanja profakture.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

najniža ponuđena cijena                                                               brojbodova       100   

 

¨ ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedećimpodkriterijumima:

¨ najniža ponuđena cijena                                                           brojbodova                

¨ rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova                       brojbodova                

¨ kvalitet                                                                                     brojbodova                

¨ tekući troškovi održavanja                                                      brojbodova                

¨ troškovna ekonomičnost                                                          brojbodova                

¨ tehničke i tehnološke prednosti                                               brojbodova                

¨ program i stepen zaštite životne sredine,

odnosno energetske efikasnosti                                               brojbodova                

¨ post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć                           brojbodova                

¨ garantni period, vrsta i kvalitet garancija

i garantovana vrijednost                                                          brojbodova                

¨ obezbjeđenje rezervnih djelova                                               brojbodova                

¨ post-garantno održavanje                                                        brojbodova                

¨ estetske i funkcionalne karakteristike                                      brojbodova                

¨ _________________________________            brojbodova                

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

 

Ponude se predaju  radnim danima od 8:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 22.08.2017.godine do 12:00 sati.

 

Ponude se mogu predati:

 

X neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Vasa Raičkovića 26.

 

X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Vasa Raičkovića 26

 

X elektronskim putem na meil adresu    skola@ssr-pg.edu.me.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

 

25.08.2017.

 

 

 

 

 

 

Lista  poslodavaca za program Profesionalne prakse:

Metalurgija, hemijska industija, grafičarstvo:

Metalurško-tehnološki fakultet

Zavod za metrologiju Crne Gore

Zavod za hidrometeorologiju i sezmologiju Crne Gore

Centar za ekotoksikološka ispitivanja – CETI

Agencija za zaštitu životne sredine

Institut za javno zdravlje Crne Gore

Kombinat aluminijuma Podgorica

„Vodovod i kanalizacija“ doo Podgorica

JP Nacionalni parkovi Crne Gore 

 

AP Print

Štamparija Golbi

Montimprex

Grafoprint

Studio Lipa

 

Tekstilstvo:

Marina Banović Atelier

Dress Press

d.o.o. Simtex

 

Poljoprivreda, prerada hrane:

13 jul – Plantaže

Rasadnik Radonjić

Green home (Jovović)

Rasadnik „Lakić“

Ekoplant

Hotel Hemera

Ireks

 

Lične usluge:

DOO Kuća mode i ljepote „Zoran“

Frizerski salon Bao

Hear studio „Exclusive“

Modni studio W

Frizerski salon „Nata“

Frizerski salon „Raza i Pime“

Studio ljepote Jadranka

Awaad –doo „Betty“

Frizerski salon „Duško“

 

 

VIZIJA ŠKOLE:

Razvijati programe obrazovanja i vaspitanja, kao i uslove  za njihovu realizaciju,  koji će doprinositi oblikovanju zdravih, srećnih  i uspješnih ličnosti i društva u cjelini.

MISIJA ŠKOLE:          

„RADOST, RAD I ZNANJE –  KROZ RAD(O)ZNALOST DO USPJEHA“

Obezbijediti kvalitetan razvoj i postignuća učenika usmjeravanjem na ključne kompetencije koje će im pomoći da se lično razvijaju, zaposle i aktivno učestvuju u društvenom životu:

·         jezička pismenost – komunikacija na maternjem i na stranom jeziku

·         matematička, naučna i tehnološka pismenost

·         kompjuterska pismenost

·         učenje učenja

·         interpersonalne i građanske kompetencije

·         preduzetništvo

·         kulturološka ekspresija

Ciljevi misije ostvarivaće se korišćenjem savremenih pristupa planiranju aktivnosti, interaktivnih metoda i oblika rada i it tehnologije.

 

Jubilej – 70. godina od kako je prosvjetna iskra Srednje stručne škole „Spasoje Raspopović“ u Podgorici, označila početak svog dugog vijeka, na polju obrazovanja i vaspitanja mladih naraštaja Crne Gore

 

Prilog sa svečanog programa:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lze-qe0jR8w

 

 

Kontakt forma

 
 

Facebook stranica

 

Stručni ispit

 

Youtube kanal

 
Učenje engleskog jezika
 
Školski portal

 
Izvodi "Znanje je moć" RTCG1

Đaci generacije
 
Sport u školi
 

Hemijske laboratorije

Hemija